رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره درمان افسردگی آنلاین و تلفنی در سایت ویکی روان

اگر مبتلا به انواع افسردگی هستید، مشاوره افسردگی تلفنی، آنلاین و متنی در ویکی روان امکان برگزاری جلسه با بهترین مشاوران از سراسر دنیا را فراهم کرده است. در صفحه مشاور مورد نظرتان وقت جلسه خریداری نمائید.

نتایج مشاورین مشاوره افسردگی
دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
26 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاور کسب و کار ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ ، هیپنوتیزم درمانی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
9 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره افسردگی ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مهاجرت

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
18 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره سوگ

دکترای روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
12 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره افسردگی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، روانشناسی مهاجرت

دکترای روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
13 نظر

متخصص در مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره افسردگی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا

دكتراى روانشناسى
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
10 نظر

متخصص در مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره افسردگی ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره خیانت ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاور کسب و کار

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره شکست عشقی و روابط

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

​درمان افسردگی با مشاوره در ویکی روان

 یکی از راههای درمان و غلبه بر افسردگی، برگزاری جلسه با مشاور روانشناس متخصص در افسردگی است. در اکثر موارد بدون کمک مشاور نمی توان از این مرحله مهم عبور کرد، چون در بسیاری مواقع کنترل اوضاع از دست فرد مبتلا خارج می شود. ویکی روان از سال 1395 با گردآوری تیم مشاوره برای درمان افسردگی مشغول به ارائه خدمات غیرحضوری به ایرانیان داخل و خارج کشور به صورت آنلاین، تلفنی و متنی است. 

انتخاب دکتر روانشناس و مشاور افسردگی آنلاین و تلفنی در ویکی روان

میتوانید در همین صفحه، بهترین دکتر برای درمان افسردگی را انتخاب کنید. بیوگرافی، میزان سابقه و تحصیلات روانشناس افسردگی ویکی روان در صفحه اختصاصی ایشان ذکر شده است. 

بعد از انتخاب تاریخ و زمان جلسات در صفحه مشاور و روانشناس افسردگی به صفحه صورتحساب هدایت می شوید تا هزینه را پرداخت نمائید. تیم پشتیبانی آنلاین و تلفنی ویکی روان آماده کمک به شما است تا بهترین مشاور درمان افسردگی را انتخاب کنید.

منظور از درمان افسردگی با مشاوره روانشناسی چیست؟

به زبان ساده، مشاوره برای غلبه بر افسردگی به "مجموعه جلسات روان درمانی" که توسط مشاور افسردگی بمنظور ریشه یابی و درمان قطعی انواع بیماری افسردگی برگزار می گردد گفته می شود.  اختلال افسردگی ریشه در گذشته ما دارد، گذشته ای که می تواند به سالیان دور برگردد. به همین خاطر مشاوره اختلال افسردگی در بیشتر موارد با برگزاری یک یا دو جلسه مشاوره به نتیجه نمی رسد.

مشاوره درمان افسردگی بنابر شدت بیماری در مراجع باید در چند جلسه منظم و با برنامه انجام شود تا نتیجه حاصل شود.

افسردگی چطور با مشاوره درمان می شود؟

روانشناس و مشاور افسردگی به بررسی دلایل  ابتلا به  این بیماری می پردازد و در طی جلسات  کمک می کند تا آن را درمان کنید. از جمله روش های درمانی که در جلسه مشاوره درمان افسردگی شدید به کار می رود شامل:

 • طرحواره درمانی
 • واقعیت درمانی
 • درمان رفتاری 
 • و در مواردی دارو درمانی تحت نظر مشاور روانپزشک

می باشند.

شیوه کار روانشناس برای افسردگی

عده ای از مشاوران افسردگی از طرحواره درمانی و عده ای از واقعیت درمانی استفاده می کنند. نتیجه این روش ها یکسان بوده و شیوه درمان بر اساس شرایط بیمار متفاوت است، پس باید به مشاور خود اطمینان داشته باشید. لازم به ذکر است تاثیر مشاوره روانشناسی برای افسردگی زمانی بیشتر می شود که ارتباط خوبی بین مراجع و روانشناس افسردگی برقرار گردد.

البته روش درمانی در مشاوره افسردگی تلفنی، آنلاین یا تایپی تفاوتی ندارد و فرق اصلی در شیوه ارتباط گرفتن با روانشناس افسردگی است.

کی به مشاوره روانشناسی افسردگی نیاز دارم؟

در بخش مشاوره روانشناسی غیرحضوری  ویکی روان این سوالات را زیاد دریافت می کنیم:

 • بهترین زمان برای استفاده از مشاوره روانشناسی افسردگی کی است؟
 • کی باید از روانشناس برای افسردگی کمک بگیرم؟
 • از کجا بفهمم افسرده ام یا نه؟

اگر تعدادی از  علائم افسردگی را حداقل دو ماه در خود مشاهده می کنید، حتما باید به مشاور روانشناس افسردگی آنلاین یا حضوری مراجعه کنید. یادتان باشد بیماری افسردگی با ناراحتی متفاوت است و به احساس غم افسردگی گفته نمی شود! 

در جلسه مشاوره افسردگی، روانشناس وضعیت مراجع را بررسی کرده و بر مبنای شرایط موجود راه درمان را ایجاد می کند. نباید از افسردگی و استفاده از مشاوره برای افسردگی بترسید. مانند بیماری های جسمانی، گاهی ما درگیر بیماری های روانی می شویم که با اعتماد به مشاور افسردگی قابل درمان هستند. اگر در مورد نشانه های این بیماری شک دارید می توانید در یک جلسه مشاوره تلفنی افسردگی 30 دقیقه ای یا انجام تست های افسردگی اطمینان حاصل کنید که واقعا افسرده هستید یا نه؟ در صورت نیاز مشاور و روانشناس افسردگی برنامه ای مدون جهت درمان به شما اراده خواهد کرد.

چرا مشاوره درمان افسردگی اهمیت دارد؟

مهم ترین دلیل شرکت در جلسه مشاوره افسردگی این است که اگر درمان افسردگی انجام نشود میتواند زمینه ساز بیماری های شدیدتر شود! متاسفانه نتایج به دست آمده از مشاوره روانشناسی افسردگی نشان می دهد افرادی که افسردگی خود را نادیده گرفته اند یا درمان را به زمانی دیگری موکول کرده اند به بیماری های دیگر مانند:

 • استرس شدید
 • انواع وسواس های فکری
 • کاهش اعتماد به نفس
 • انزوای اجتماعی
 • انواع بیماری های جسمانی
 • و اختلالات شدیدتر روانی

 مبتلا شده اند! به همین خاطر مشاوره ضد افسردگی باید در سریعترین زمان پس از مشاهده نشانه ها انجام شود.

ناراحتی روانی و یا همان افسردگی، از جمله بیماری هایی است که فرد تا زمانی که بسیار آشفته و کلافه نشود، آن را نشان نمی دهد.  توصیه می شود در صورتی که نشانه ها و علائم افسردگی را در خودتان مشاهده می کنید با مشاوران و روانشناسان افسردگی در کلینیک روانشناسی و مشاوره ویکی روان در ارتباط باشید. بهتر است هر چه سریع تر از درمانگر افسردگی کمک بگیرید و نگذارید این بیماری به مرحله بحرانی خود برسد.

آیا با مشاوره حالم خوب می شود؟

پاسخ این سوال به مسائل مختلفی بستگی دارد. صرف شرکت در جلسه مشاوره تضمین بهبود وضعیت مراجع نیست. بلکه میزان همکاری با روانشناس و پایبندی به روند درمان در تاثیرگذار بودن جلسات مشاوره درمان افسردگی موثر است.

اگر با بهترین دکتر برای درمان افسردگی جلسه مشاوره  داشته باشید، اما منظم در جلسات شرکت نکنید یا تمرین های مد نظر را به خوبی انجام ندهید بدون شک نتیجه بخش نخواهد بود.

مشاوره برای افسردگی در چه موضوعاتی برگزار می شود؟

رویکرد هر روانشناس متفاوت است. وضعیت بیمار باعث می شود مشاور  از تکنیک های خاصی برای پیشبرد روند درمان استفاده نماید. در ادامه رایج ترین انواع مشاوره برای درمان افسردگی را نام می بریم.

 1. مشاوره افسردگی نوجوانان
 2. مشاوره بعد از فوت اطرافیان و عزیزان
 3. افسردگی بعد از زایمان یکی از رایج ترین جلسات مشاوره در مورد افسردگی
 4. مشاوره رهایی از افسردگی در کودکان
 5. مشاوره روانشناسی افسردگی بارداری
 6. مشاوره درمان افسردگی زنان شاغل و خانه دار
 7. مشاوره برای افسردگی کنکور (قبل و بعد از کنکور)
 8. مشاوره افسردگی بعد از طلاق و جدایی زوجین که از پرمخاطب ترین جلسات مشاوره برای افسردگی شدید است
 9. مشاوره غلبه بر  افسردگی جوانان 
 10. مشاوره بعد از مهاجرت
 11. مشاوره افرادی که بیماری جسمانی دارند
 12. افسردگی های فصلی
 13. افسردگی های شغلی
 14. افسردگی بعد از جدایی

همانطور که مشاهده می کنید، مشاوره رفع افسردگی انواع بسیاری دارد و مراجعین بر اساس موضوعات متنوع برای رهایی از این بیماری اقدام میکنند.

مشاوره درمان افسردگی در ویکی روان چطور برگزار می شود؟

مشاوره روانشناسی افسردگی ویکی روان

جلسه مشاوره برای غلبه بر افسردگی به انواع زیر برگزار می شود:

 • مشاوره آنلاین افسردگی
  • مشاوره تصویری
  • مشاوره نوشتاری یا تایپی
 • مشاوره تلفنی افسردگی
 • مشاوره حضوری 

1- مشاوره آنلاین افسردگی از سراسر دنیا

مشاوره برای درمان افسردگی اینترنتی و آنلاین این امکان را می دهد تا از سراسر دنیا با بهترین مشاوران افسردگی جلسه مشاوره برگزار کنیم. مزیت اصلی مشاوره آنلاین دسترسی به تعداد زیادی روانشناس  متخصص است. دیگر نیازی به صرف هزینه زیاد برای رفت و آمد به کلینیک و هزینه های جانبی نیست. خوشبختانه مشاوره افسردگی آنلاین ویکی روان  امکان برگزاری جلسه به ساده ترین و ارزان ترین شکل ممکن را فراهم می کند.

به دلیل برقراری ارتباط تصویری، خدمات مشاوره غیرحضوری و آنلاین از تاثیرگذاری بالایی برخوردار هستند.

2- مشاوره افسردگی تلفنی

اگر دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارید یا ارتباط صوتی گزینه ساده تری برای شماست، می توانید از مشاوره تلفنی افسردگی برای ارتباط با روانشناس استفاده کنید. مشاوره تلفنی در ویکی روان مختص داخل ایران است و کاربران می توانند از همین صفحه یا تماس با شماره 02191099110 وقت جلسه مشاوره تلفنی افسردگی تلفنی رزرو نمایند.

3- مشاوره افسردگی تایپی / متنی / نوشتاری

گاهی امکان برگزاری مشاوره برای افسردگی به صورت آنلاین یا تلفنی  نیست. در این شرایط مشاوره تایپی بهترین گزینه برای ارتباط برقرار کردن با روانشناس آنلاین افسردگی است. مدت زمان این جلسات کوتاه بوده و توصیه می شود بعد از چند جلسه، متقاضی از جلسات تلفنی یا تصویری استفاده کند.

4- مشاوره حضوری

اگر تمایل دارید با حضور در مرکز مشاوره به صورت حضوری و رو در رو با مشاور در ارتباط باشید، این گزینه بهترین نوع جلسه است. مانند مشاوره افسردگی آنلاین و تلفنی، مشاوره حضوری از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین خاطر کلینیک های مشاوره روانشناسی مخاطبین خاص خود را دارند.

مشاوره آنی در ویکی روان 

اگر بدون توجه به زمان و تایخ های تعریف شده در سایت نیاز به مشاوره فوری برای درمان افسردگی دارید، می توانید در صفحه مشاور بعد از انتخاب نوع برگزاری، درخواست آنی ثبت کرده  و جلسه را برگزار کنید.

روانشناس خوب برای درمان افسردگی چه ویژگی هایی دارد؟

اولین قدم برای رهایی از این اختلال  انتخاب دکتر روانشناس افسردگی خبره است. روند درمان با انتخاب  یک مشاور افسردگی عالی و اعتماد به او شروع می شود . در انتخاب بهترین مشاور درمان افسردگی باید به 3 موضوع دقت کنید:

 1. تحصیلات مشاور
 2. سابقه کاری
 3. مجوز ارائه مشاوره

مشاور افسردگی خوب باید دارای تحصیلات آکادمیک در رشته روانشناسی بوده و حداقل مدرک کارشناسی ارشد و اجازه ارائه خدمات مشاوره از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران را داشته باشد. صرف داشتن مدرک دکتری به معنی بهتر بودن کار مشاور روانشناس افسردگی نیست، اما داشتن تخصص از ضروریات است. سابقه کار یکی دیگر از معیارهای مهم در انتخاب مشاور برای افسردگی است. حداقل سه تا چهار سال سابقه کاری می تواند برای شروع مناسب باشد.

 

هزینه مشاوره روان درمانی افسردگی چقدر است؟

هزینه مشاوره برای درمان افسردگی بر اساس معیارهای متفاوتی تعیین می شود. میزان تحصیلات، میزان سابقه کار مشاور و شیوه برگزاری در تعیین هزینه  تاثیرگذارند.

بالاطبع هزینه انواع جلسات متفاوت است، اما در ویکی روان هزینه مشاوره افسردگی تلفنی و تصویری یکسان است. به همین خاطر بهترین راه برای اطلاع از قیمت جلسه در ویکی روان مراجعه به صفحه مشاورتان است. در صورت نیاز می توانید با انتخاب پکیج چند جلسه ای، از تخفیف ویژه در خرید مشاوره درمان افسردگی برخوردار شوید.

مشاوره رایگان افسردگی در ویکی روان

همانطور که بارها در سایت مشاوره روانشناسی ویکی روان گفتیم، خدمات با کیفیت روان درمانی تنها در صورت دریافت وجه توسط متخصص روانشناس امکانپذیر است. مشاوره رایگان افسردگی به هیچ وجه اثرگذار نبوده و حتی می تواند بر شدت بیماری بیافزاید!

مشاوره رایگان وضعیت را بدتر کرده و زمان شما را هدر می دهد. اگر قصد جدی برای درمان و رهایی از بیماری را دارید، به هیچ وجه دنبال مشاور افسردگی  رایگان نباشید و برای بهبود شرایط خود سرمایه گذاری انجام دهید. مشاور افسردگی آنلاین فردی متخصص با تحصیلات عالیه است که به ازای خدمات درمانی وجه منطقی دریافت می کند. حتی پرداخت مبالغ زیاد برای شرکت در جلسات مشاوره روانشناسی افسردگی توصیه نمی شود و قیمت مشاوره افسردگی باید منطقی و در بیشتر موارد بر اساس تعرفه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران باشد.

درمان افسردگی با مشاوره افسردگی

 

دارو درمانی در مشاوره افسردگی شدید کاربرد دارد؟

تحت هیچ شرایطی بدون مشورت با روانپزشک از دارو برای کم شدن علائم افسردگی استفاده نکنید! اولین قدم برای رهایی از این بیماری مشورت  گرفتن از دکتر روانشناس متخصص افسردگی است تا شرایط را بررسی کرده و با روان درمانی برای درمان اقدام کنید. در صورت نیاز، روانشناس و مشاور افسردگی مراجع را به روانپزشک برای شروع دارو درمانی ارجاع می دهد. اما در بیشتر موارد، روان درمانی برای درمان افسردگی بهترین راه برای رهایی از این بیماری است و بیشتر مراجعین از آن نتیجه می گیرند. 

متخصص روانپزشک برای درمان افسردگی به فردی گفته می شود که اجازه تجویز دارو را دارد، اما در ابتدا باید به روانشناس برای افسردگی مراجعه کرده و روند درمان را شروع کنید.

مشاوره درمان افسردگی در ویکی روان

افسردگی تاثیر بسیار زیادی بر زندگی دارد و همین موضوع ضرورت درمان افسردگی خفیف و افسردگی شدید را ثابت می کند.

در صورت مشاهده  نشانه های افسردگی میتوانید در همین صفحه از دکتر روانشناس متخصص درمان افسردگی به صورت آنلاین و تلفنی کمک بگیرید. ویکی روان سایت مشاوره روانشناسی افسردگی غیرحضوری برای تمام فارسی زبانان است.

سوالات متداول

بنابر نیاز مراجع و شرایط حاکم بر محیط جلسه، سوالات متفاوت بوده و توسط مشاور راهبری می شود. به هیچ وجه شیوه درمان در جلسه مشاوره افسردگی برای همه یکسان نیست.

میزان و شدت افسردگی و شرایط مراجع، مدت زمان مشاوره روان درمانی برای افسردگی را مشخص می کنند. در بیشتر موارد افسردگی یک بیماری ریشه دار و قدیمی است که برای درمان نیاز به زمان دارد. به همین دلیل معمولا مشاوره ضد افسردگی بیشتر از 3 جلسه هستند.

مشاوره روانشناسی تلفنی در سایت ویکی روان از طریق تماس امن بین مشاور و مراجع برگزار می شود. لازم به ذکر است مشاوره تلفنی تنها برای کاربران داخل ایران قابل استفاده است

مشاوره روانشناسی آنلاین در ویکی روان بر بستر اینترنت و به شکل تماس صوتی، تصویری و تایپی بین مشاور و مراجع انجام میشود. برای برگزار جلسات مشاوره درمان افسردگی در ویکی روان نیاز به نصب هیچ نرم افزاری ندارید.

به دلیل تفاوت در میزان تحصیلات و میزان تجربه مشاور روانشناس افسردگی، قیمت جلسات برای هر کدام متفاوت است. میتوانید هزینه مشاوره درمان افسردگی را در صفحه مشاور مورد نظرتان بررسی کنید.

گاهی برای درمان افسردگی مزمن نیاز به استفاده از داروهای روانپزشکی است. بنابر نظر مشاور و روانشناس افسردگی، شاید نیاز به دارو درمانی باشد که در جلسات مشاوره روانپزشکی مورد بررسی قرار می گیرد.