رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره خانواده آنلاین و تلفنی با بهترین روانشناسان

مشاوره خانواده در ویکی روان آنلاین، تلفنی و متنی برگزار میشود. روانشناس و مشاور خانواده به بررسی مشکلات درون خانوادگی میپردازد و راهکارهای قطعی ارائه میدهد. از لیست زیر روانشناس خانواده مورد نظرتان را انتخاب و در ویکی روان مشاوره خانواده برگزار کنید.

نتایج مشاورین مشاوره خانواده
مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره تحصیلی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره شکست عشقی و روابط

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، روانشناسی مهاجرت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

مشاور روانشناس
نوع پذیرش :
3 نظر

متخصص در مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاور کسب و کار

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
9 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره خیانت ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
17 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره روانکاوی ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
10 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره طلاق

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره خودشناسی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
6 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
10 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، هیپنوتیزم درمانی ، مشاوره ترس و فوبیا

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

تعریف مشاوره خانواده چیست؟

خانواده درمانی یا مشاوره روانشناسی خانواده نوعی از درمان بر اساس ماهیت و تعریف خانواده است که هدف آن سلامت و بهبود کارکرد خانواده بوده و کمک می کند تا افراد مشکلات خود را حل کنند. از این رو در انواع مشاوره خانواده ناراحتی های روانشناختی موجود در محیط خانواده درمان شده و با تسلط بر تغییرات موجب کارکرد بهتر اعضای خانواده با هم می شود. مشاوره خانواده آنلاین و تلفنی موجب می شود تا مشکلات افراد را در بافت خانواده ببینیم و از این طریق موجب می شود تا مشکلات را در همان بافت با کمک متخصص روانشناسی و مشاوره خانواده حل شوند.

در واقع روش تعامل و ارتباط اعضای خانواده در این بافت مهم است و موجب مشخص شدن شیوه شکل گیری مشکلات افراد و حل و درمان آن تاثیر زیادی دارد. مشاوره و روانشناسی خانواده تمام مسائل را به صورت اختصاصی بررسی کرده و از ارائه راهکارهای عامه پسند و عمومی جلوگیری می کند تا مشکلات به صورت ریشه ای درمان شوند.

این ساده ترین تعریف مشاوره روانشناسی خانواده برای متقاضیان این خدمات است.

هدف مشاوره خانواده چیست؟

مشاوره خانواده تلفنی و آنلاین به بررسی و حل انواع چالش ها در خانواده می پردازد. خانواده از مهم ترین پایگاه ها در زندگی تمامی افراد است؛ از این رو هر نوع تزلزل در آن می تواند موجب بروز مشکلات متعدد برای تمامی اعضای خانواده شود. مشاوره خانواده آنلاین یا تلفنی موجب ایجاد روابط سالم تر بین اعضای خانواده می شود، به همین دلیل استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی خانواده برای تمام اعضای جامعه توصیه می شود، چون می تواند زمینه ساز یک فضای بهتر برای رشد و ترقی فردی و اجتماعی باشد.

نتایج به دست آمده از جلسات مشاوره روانشناسی می گوید، شما برای حفظ سیستم خانواده و رشد و تکامل اعضای آن باید هر تلاشی را کنید. بهترین مشاوره خانواده آنلاین در بهترین مرکز مشاوره خانواده به بررسی مشکلات به خصوص در محیط منزل می پردازند. در جلسات مشاوره خانواده تلفنی و آنلاین، ممکن است افراد به صورت گروهی درمان شوند یا این که مشاوره رایگان فردی را دریافت کنند.

مشاوره خانواده

بررسی انواع مشاوره خانواده

جلسات مشاوره خانواده به اشکال گوناگون انجام می شوند. بنابر شرایط مراجع و نوع خدماتی که نیاز دارد باید از انواع مشاوره روانشناسی خانواده استفاده شود. برای نمونه:

 1. مشاوره آنلاین خانواده 
 2. مشاوره خانواده حضوری
 3. مشاوره خانواده متنی  (نوشتاری)
 4. مشاوره خانواده تلفنی

هر کدام از انواع خدمات بالا ویژگی هایی دارند که برای مراجعین اهمیت دارد. در ادامه بیشتر به توضیح مشاوره خانواده اینترنتی و تلفنی که یکی از خدمات سایت ویکی روان هستند می پردازیم.

1- مشاوره آنلاین خانواده در ویکی روان

اگر هر دلیل امکان حضوری فیزیکی در مرکز مشاوره روانشناسی خانواده را ندارید و ترجیح می دهید به صورت تصویری با مشاور خانواده در ارتباط باشید، مشاوره آنلاین خانواده بهترین گزینه برای شما است.

حتی افرادی که دنبال خدمات مشاوره روانشناسی برای ایرانیان خارج از کشور هستند می توانند به راحتی از مشاوره اینترنتی خانواده در ویکی روان استفاده کنند. ارتباط تصویری بین مراجع و روانشناس خانواده باعث افزایش بهره وری شده و کمک می کند روند جلسات به خوبی انجام شوند. 

شما می تواند بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی در ویکی روان مشاور خانواده آنلاین  به بهترین روانشناسان کشور برگزار نمائید. یادتان باشد مشاوره آنلاین خانواده به دلیل ارتباط تصویری اثرگذاری بسیار بالایی خواهد داشت.

مزایای مشاوره خانواده انلاین

 • ایجاد مرزهای سالم
 • بهبود ارتباطات
 • تعریف نقش هر کسی در خانواده
 • بهبود پویایی و روابط خانوادگی
 • ارائه قدرت و ابزارهای مقابله ای برای اعضای خانواده
 • پرداختن به تعاملات ناکارآمد از مزایای مشاوره خانواده است
 • بهبود توانایی حل مسئله خانواده
 • افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس هر اعضا
 • افزایش فهم و بینش نسبت به منبع تعارض و کارکرد آن
 • استفاده راحت و دسترسی ساده یکی از ویژگی های مشاوره آنلاین خانواده است
 • تنوع در نوع خدمات
 • دسترسی به تعداد زیادی مشاور از سراسر جهان. مناسب برای مشاوره روانشناسی خارج از کشور و داخل ایران
 • خدمات باکیفیت با بستری ایمن

مقاله پیشنهادی: روانشناسی خانواده چیست و چه مزایایی دارد؟

 

2- مشاوره خانواده تلفنی در ویکی روان

گاهی دسترسی به اینترنت با کیفیت آسان نیست، یا مراجعین ترجیح میدهند از طریق تماس تلفنی به ساده ترین شکل با مشاور خانواده جلسه برگزار کنند. در این موارد مشاوره خانواده تلفنی گزینه ای ایده آل در ویکی روان است. 

مشاوره روانشناسی تلفنی  در ویکی روان از طریق یک ارتباط امن ایجاد شده و با کیفیت بسیار بالا بین متقاضی و روانشناس خانواده انجام میشود. از هر جای ایران که باشید، بدون هزینه مکالمه میتواند با مشاور دلخواهتان در ویکی روان جلسه مشاوره خانواده تلفنی و صوتی برگزار کنید. عزیزان خارج از ایران هم امکان برگزاری جلسات مشاوره خانوادگی صوتی به صورت آنلاین را دارند.

برای رزرو وقت مشاوره روانشناسی تلفنی خانواده می توانید با شماره تلفنی 02191099110 تماس گرفته با از همین صفحه مشاور تلفنی خانواده خود را انتخاب و در صفحه ایشان وقت جلسه رزرو کنید.

3- مشاوره خانواده متنی

مشاوره روانشناسی متنی به جلساتی گفته می شود که ارتباط بین مراجع و مشاور از طریق تایپ کردن برقرار می شود. بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزاری می توانید در ویکی روان مشاوره متنی خانواده از سراسر ایران و جهان برگزار کنید.

معمولا جلسات مشاوره متنی در پکیج های 15 و 30 دقیقه انجام می شود.

مشاوره خانواده چه مشکلاتی را حل می کند؟

همانطور که بارها در ویکی روان درباره تعریف خدمات مشاوره خانواده حضوری و آنلاین توضیح دادیم، دکتر مشاوره خانواده به بررسی و مطالعه راهکارهایی می پردازد که ارتباط بین اعضای خانواده را بهبود می بخشد. مشاور خانواده با ارائه راهکارهای اختصاصی سبک زندگی افراد را ارتقا می بخشد و پیشنهاداتی ارائه می دهد تا اعضا از بودن در کنار هم بیشتر لذت ببرند و به مشکلات خود به عنوان یک فرصت برای بهتر شدن در تمام جنبه ها استفاده کنند.

به طور کلی دکتر مشاور خانواده آنلاین و تلفنی در بسیاری از زمینه ها مانند مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره خیانت، مشاوره ازدواج، مشاوره جنسی، مشاوره طلاق، مشاوره کودک به بررسی و درمان اختصاصی می پردازد. پس این نوع مشاوره در خیلی از زمینه ها به شما کمک می کند تا مشکلات حل شوند. در ادامه تعدادی از مشکلاتی را بیان می کنیم که شما نیازمند به یک مشاوره خانواده تلفنی یا حضوری از ویکی روان دارید.

1- مشکلات ارتباطی با همسر

ممکن است در برهه ای از زمان زندگی مشترک تان دچار چالش و تنش با همسرتان شوید! شما باید قبل از این که حرمت ها شکسته شود اقدام به حل مشکل خود کنید. مشکلات کوچک امروز شما با همسرتان در صورت نادیده گرفتن در آینده موجب بی علاقگی، سردی ، بی اعتنایی، بی میلی جنسی و ... می شود. شما به کمک مشاوره روانشناسی خانواده می توانید این مشکلات را به راحتی حل کرده و از آثار سو آن در آینده جلوگیری کنید.

2- دلسردی و طلاق عاطفی بین زوجین

اگر در طولانی مدت زوج ها علاقه خود را به یکدیگر نشان ندهند به مرور زمان موجب دلسردی و احساس دو هم خانه به هم می شود. با از بین رفتن صمیمیت در بین زوجین طلاق عاطفی ایجاد می شود، پس زوجین باید به کمک یک مشاوره خانواده آنلاین یا تلفنی دوباره صمیمت و علاقه را در ارتباط خود بازسازی کنند. در واقع مشاور روانشناس خانواده به بررسی مشکلاتی می پردازد که وضعیت فعلی را به وجود آورده است، یعنی مسائلی مانند تربیت فرزند، ارتباط با خانواده همسر، شیوه تعامل با دیگران و بسیاری مسائل می توانند موجب ایجاد مشکلاتی بین زن و مرد شوند.

مشاوره خانواده انلاین

3- زمانی که طلاق آخرین گزینه در زندگی مشترک تان شده است

در هنگام بحث و دعوا، مقداری فاصله و دوری بین زوجین می تواند مفید باشد، یا کمک گرفتن از مشاور طلاق حتما مفید است اما درصورتی که این دوری زیاد شد حتما از یک مشاور روانشناس خانواده کمک بگیرید در ضمن شما برای دانستن حق و حقوق خود در این زمان می توانید از یک مشاوره حقوقی خانواده آنلاین نیز کمک بگیرید. شما باید بدانید که قهرهای طولانی مدت مشکل شما را حل نمی کند و تنها موجب دور شدن و دلسردی بیشتر شما با همسرتان می شود.

4- رابطه والدین با فرزندان نوجوان

با توجه به اختلاف میان نسلی که بین والدین و فرزندان شان وجود دارد، ممکن است در برهه ای از زمان مانند سنین بلوغ و نوجوانی فرزندان شان دچار مشکلات ارتباطی با آن ها شوند. والدین از طریق مشاوره انلاین برای نوجوانان خود می توانند آن ها را از مشکلاتی مانند روابط نامشروع، انحرافات اجتماعی و رفتاری و همچنین مشکلات و بحث های میان خواهر و بردارها را حل کنید. در ضمن والدین باید با توجه تغییرات فرزندان شان در دوران بلوغ، سبک رفتاری شان را رشد دهند.

5- مشکلات فرهنگی در خانواده

مشکلات فرهنگی زمانی شدت می گیرد که پدر و مادر هر کدام برای شهر متفاوتی هستند و این تنوع فرهنگی در خانواده و بین اعضا مشکل ساز می شود. مشاور خانواده  می تواند به خوبی بررسی ها را انجام داده و  برای درمان سریع اقدام نماید.

6- مشکل با خانواده و فامیل همسر

گاهی مدیریت کردن روابط با خانواده همسر به آسانی امکان پذیر نیست. اینجا مشاوره خانواده تلفنی یا آنلاین کمک می کند از تهدیدها فرصت بسازید که نتیجه آن بهبود روابط با فامیل جدید است.

البته مشاور زوج درمانگر هم می تواند کمک کند، اما کار اصلی به عهده روانشناس خانواده می باشد.

مشاوره ازدواج چه سوالاتی می پرسد؟

هدف اصلی از شرکت در جلسات خانواده‌ درمانی بهبود شرایط موجود بین اعضا است. به همین خاطر سوالات و موضوعاتی که در روند جلسه مطرح می شود تماما در همین راستا هستند.

به هیچ وجه ذهن خود را درگیر سوالات مشاوره خانواده آنلاین و تلفنی نکنید. حتی نداشتن پیش زمینه ذهنی کمک می کند نتیجه بهتری از جلسات دریافت کنید. بعد از انتخاب مشاور روانشناس خانواده به او اطمینان کرده و به جلسات پایبند باشید.

هزینه مشاوره خانواده چقدر است؟

هزینه مشاوره خانواده تماما به مشاور بستگی دارد. هزینه جلسات مشاوره خانواده بنابر میزان تحصیلات و تجربه مشاورین تقسیم بندی می شود. برای اطلاع از هزینه مشاوره خانواده آنلاین و تلفنی در ویکی روان، به صفحه اختصاصی مشاور خانواده مورد نظرتان در همیشه صفحه مراجعه کرده و با مشاهده پکیج های موجود، از قیمت های روانشناس و مشاور خانواده خود اطلاع کسب کنید.

یادتان باشد، هزینه جلسات مشاوره خانواده بزرگترین سرمایه گذاری برای آینده بهتر خانواده و اعضای آن است.

چطور مشاوره رایگان خانواده برگزار کنم؟

متاسفانه بسیاری از مراجعین دنبال مشاوره رایگان خانواده هستند تا بدون پرداخت هزینه جلسات مشاوره خانواده از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است که مانند دیگر خدمات مجانی، مشاوره خانواده رایگان از کیفیت بالایی برخوردار نیست و تاثیرگذاری بالایی در وضعیت مراجعین نخواهد داشت. اگر به دنبال حل مشکلات خانواده خود هستید، حتما از بهترین مشاوره خانواده تلفنی و آنلاین  کمک بگیرید تا با بررسی دقیق شرایط فعلی شما بهترین راهکار را پیشنهاد دهد.

هزینه مشاوره خانواده یک سرمایه گذاری مطمئن برای امروز و فردای خانواده ای است که با عشق آن را تشکیل داده اید، پس به آن به چشم سرمایه گذاری نگاه کنید نه هزینه ناخواسته! با این حال در مرکز مشاوره و روانشناسی خانواده ویکی روان، بازه بسیار متنوعی از قیمت ها و مشاورین خبره گنجانده شده تا با دست بازتر بتوانید مشاور خود را انتخاب کنید.

تعداد جلسات مشاوره خانوادگی آنلاین چقدر است؟

تعداد جلسات مشاوره آنلاین خانواده به موضوع مراجعه و سطح مشکل مورد نظر که نیاز به درمان دارد بستگی دارد. به همین خاطر به هیچ عنوان نمی توان عدد دقیقی برای تعداد جلسات مشاوره آنلاین خانوادگی در نظر گرفت.

جلساتی که با هدف پاسخ به سوالات برگزار می شوند کوتاه مدت بوده (یک تا دو جلسه) و جلسات مشاوره خانواده ای که با هدف درمان برگزار می شوند نیاز به تعداد بیشتری جلسه دارند. بد نیست این مطلب ویکی روان را مطالعه نمائید:  مشاوره خانواده چند جلسه است؟

مشاوره خانواده خوب آنلاین و تلفنی چه اقداماتی را انجام می دهد؟

در حالت کلی، هدف مشاوره خانواده غیرحضوری این می باشد که با یک کار گروهی و توسط حل کردن مشکلات عاطفی و رفتاری از فروپاشی خانواده جلوگیری می کند. برای داشتن یک زندگی سالم، مشاوره رایگان خانواده به افراد به سازگاری بیشتر، حل مسئله و ایجاد درک و فهم متقابل بین اهداف شخصی و جمعی کمک زیادی می کند. در یک مشاوره خانواده بصورت آنلاین با توجه به نوع مشکل برنامه ریزی درمانی خاصی چیده می شود.

امروزه زندگی در شهرهای پرجمعیت دارای چالش های زیادی است و عوامل استرس زا موجب ایجاد بحران های خانوادگی بین افراد می شود. از این رو افراد برای حل مشکلات و ایجاد تعادل بین شغل و زندگی خانوادگی خود باید به انجمن مشاوره آنلاین مراجعه کرده و از طریق بهترین مشاوره خانواده آنلاین، مشاوره روانشناسی خود را دریافت کند. تصمیم گیری در مورد نوع دریافت مشاوره بستگی به سبک زندگی فرد دارد. از این رو افرادی با سبک زندگی شلوغ می توانند مشاوره خانواده آنلاین در تلگرام، واتساپ، تلفنی و چت را انتخاب کنند. تجربه نشان داده است که کیفیت مشاوره آنلاین تایپی مانند مشاوره های حضوری می باشد. درضمن هزینه مشاوره آنلاین نسبت به حضوری نصف قیمت می باشد.

 

بهترین دکتر مشاوره خانواده خوب در تهران

مشاور خانواده خانم بهتر است یا آقا؟

به هیچ وجه جنسیت نمی تواند در کیفیت جلسات مشاوره آنلاین خانواده تاثیر داشته باشد. به همین دلیل مبنای انتخاب روانشناس خانواده باید میزان سابقه کاری و تحصیلات او باشد و در درجه دوم راحتی شما و اعضای خانواده در برقراری ارتباط با مشاور خانواده مورد نظر.

فکر خود را درگیر جنسیت مشاور روانشناس خانواده نکنید.

مشاوره آنلاین و تلفنی خانواده درمانی سایت ویکی روان

اگر تصمیم قطعی به رفع مشکلات موجود یا بهبود شرایط فعلی دارید، می توانید در همین صفحه سایت ویکی روان از  خدمات مشاوره روانشناسی و خانواده به صورت غیرحضوری استفاده نمائید.

سایت مشاوره روانشناسی ویکی روان به عنوان مرکز مشاوره روانشناسی خانواده غیرحضوری  آماده ارائه خدمات مشاوره روانشناسی آنلاین و تلفنی 24 ساعته می باشد.  در صورت نیاز به شماره پشتیبانی 02191099110 یا چت پشتیبانی سایت در تماس باشید.

سوالات متداول

مشاوره خانواده آنلاین که به آن مشاوره خانواده غیرحضوری هم گفته میشود، به شکل صوتی، تصویری و تایپی از سراسر دنیا قابل برگزاری است. در سایت ویکی روان، جلسات مشاوره خانواده اینترنتی بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزاری برگزار میشود.

مشاور خانواده مرد هیچ برتری بر مشاور خانواده زن ندارد (و بالعکس) بنابر شرایط و خواستتان می توانید مشاور خانواده خانم یا مرد انتخاب کنید

در ویکی روان مشاور خانواده خارج از کشور برای تمام فارسی زبانان برگزار میشود. برای مثال افرادی که دنبال مشاور خانواده در ونکوور یا مشاور خانواده در آمریکا هستند میتوانند در ویکی روان از با متخصص خانواده درمانی مورد نظرشان در ارتباط باشند.

ماهیت مراجعه به مشاور خانواده به حل مشکلات درون خانوادگی اعم از روابط بین فردی و بهبود شرایط حاکم مربوط میشود. مشاور خانواده خوب کمکتان میکند سوالات و مشکلات موجود را مطرح کنید، پس نگران اینکه به مشاور خانواده چه بگوییم نباشید.

ماهیت مشاوره خانواده حضوری و آنلاین یکسان است. اگر امکان حضور در مرکز مشاوره خانواده را ندارید، مشاوره آنلاین خانواده بهترین گزینه است.

وظیفه اصلی مشاور روانشناس خانواده بررسی شکل روابط و شیوه تعامل اعضای خانواده بوده تا با خواست و اراده آنها بهترین حالت ممکن را در خانواده ایجاد نماید. در واقع دکتر مشاور خانواده باید مشکلات درون خانواده را حل نماید.

مشاور خانواده تلفنی در ویکی روان به صورت "آنلاین" تشکیل میشود. یعنی مشاور خانواده تلفنی آنلاین و صوتی که بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزاری و در سایت برگزار میگردد.

هزینه مشاوره خانواده بنابر "میزان تحصیلات" و "سابقه کاری مشاور" متفاوت می باشد. به همین دلیل نمیتوان هزینه مشاوره خانواده را ثابت اعلام کرد. میتوانید در همین صفحه لیست قیمت مشاوره خانواده در ویکی روان را بررسی نمائید.

موضوع مشاوره و شرایط مراجع یا مراجعین تاثیر مستقیم بر تعداد جلسات مشاوره خانواده دارد. به همین خاطر نمیتوان عدد ثابتی را برای مشاور خانواده حضوری یا آنلاین در نظر گرفت. اما پیشنهاد میکنیم ذهنتان را به جای تعداد جلسات، بر درمان قطعی مشکل متمرکز کنید.