رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره آنلاین درمان مشکلات جنسی، روابط زناشویی و سکس تراپی

مشاوره جنسی آنلاین تلفنی و متنی ویکی روان بهترین انتخاب برای افرادی است که از اختلالات جنسی رنج می‌برند یا از متخصص امور جنسی پرسش دارند. مشاوره سکسولوژی ویکی روان توسط متخصص امور جنسی انجام می‌شود.

نتایج مشاورین مشاوره جنسی و سکسولوژی
مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره جنسی و سکسولوژی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره خیانت ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره طلاق ، مشاوره شکست عشقی و روابط

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره جنسی و سکسولوژی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
1 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره شکست عشقی و روابط

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
1 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

دکترای روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، روانشناسی سلامت ، مشاوره خیانت ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره کودک و تربیت فرزند

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
7 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
9 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، هیپنوتیزم درمانی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره تحصیلی

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
9 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره خیانت ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره ترس و فوبیا

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
4 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره سوگ

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

​منظور از مشاوره جنسی و زناشویی چیست؟

مشاوره جنسی یا مشاوره سکس تراپی، نوعی از گفتار درمانی است که توسط مشاور سکس تراپیست (sex therapist) برای کمک به متقاضیان در رسیدگی به عوامل پزشکی، روانشناختی، شخصی و یا بین فردی برای رضایت جنسی فراهم شده است. هدف از مشاوره جنسی و زناشویی کمک کردن به افرادی است که می خواهند به راحتی از چالش های جسمی و روحی برای داشتن یک رابطه زناشویی بهتر و لذت بخش تر عبور کنند.

کاربرد مشاوره روابط جنسی چیست؟

به علت عدم آگاهی از مشکلات امور جنسی است که روانشناسی جنسی به یک موضوع خجالت آور و پیچیده تبدیل شده است. هر چند که سکس تراپی (Sex Therapy)، معمولا به زندگی زناشویی و روابط زن و شوهر پس از ازدواج ارتباط دارد، اما صرفا مشکلات آن به زندگی زناشویی محدود نمی شود. هر فردی، چه دختر چه پسر با رسیدن به سن بلوغ، که معمولا با تغییر هورمون آغاز میشود با شرایط جدیدی رو به رو میشود که نیازمند دریافت آموزش و آگاهی های لازم از سکسولوژیست آنلاین یا تلفنی می باشد. آموزش های جنسی، می تواند به بسیاری از زوج هایی که در شروع زندگی مشترک خود هستند کمک کند. مشاوره جنسی آنلاین و تلفنی، موجب رفع بسیاری از مشکلات زوج ها و افرادی است که تازه به سن بلوغ رسیده اند.

وجود عارضه های جنسی که بسیاری مربوط به موضوعات روانی می باشند در نهایت سطح کیفی زندگی فرد را کاهش داده و فشارهای عصبی بسیاری به او وارد می کند. به همین دلیل است که مشاوره سکس تراپی علاوه بر مسائل فردی، بر مسائل غیرفردی هم تاثیر زیادی دارد!

مشاوره جنسی ایده آل برای  زوجین

علاوه بر آموزش والدین و نوجوانان در مورد مسائل زناشویی، استفاده از سکسولوژی می تواند برای زوج های جوان تاثیرگذار باشد. اغلب کسانی که به مشاوره نیاز دارند زوج های جوانی می باشند که تازه زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند. مشکلاتی که معمولا در زوج های جوان دیده میشود این است که افراد در ابتدای زندگی خود شناخت مناسبی از زندگی مشترک و روابط جنسی ندارند. در زمانی که زوجین از مشاوره زناشویی و مشاوره جنسی آنلاین در مرکز مشاوره روانشناسی ویکی روان استفاده کرده اند؛ نتیجه گرفته ایم که روابط آنها مستحکم تر شده و میزان علاقه و محبت زوجین نسبت به یکدیگر افزایش پیدا کرده است.

بسیاری از افراد به علت خجالت زدگی و شرمندگی برای دریافت خدمات حرفه ای تر همچون روانشناسی جنسی اقدام نمی کنند. در صورتی که اختلالات جنسی از جمله مشکلات رایج در میان مردم می باشد و امروزه درمان ها و روش های بسیار کارآمدی برای حل آنها وجود دارد. در سایت مشاوره روانشناسی ویکی روان، می توانید اطلاعات بیشتری در رابطه با اختلالات جنسی، زود انزالی، بی میلی و ... بدست آورید.

حتی اگر نمی توانید به صورت حضوری به روانشناس مراجعه کنید، مشاوران و متخصصان ویکی روان در زمینه مشاوره سکس تراپی آنلاین، می توانند از طریق راه های ارتباطی مجازی به شما کمک کنند. علاوه بر آن مشورت گرفتن در این زمینه با افزایش سطح اطلاعات بهداشتی شما از بروز بیماری هایی مقاربتی جلوگیری می کند.

رایج ترین مشکلات جنسی چیست؟

یکی از انواع مشکلات جنسی که بسیار رایج می باشد و افراد زیادی را به سمت مشاوره جنسی غیرحضوری می کشاند، مشکل نعوظ در مردان است. که شاید بتوان آن را یکی از رایج ترین مسائل زناشویی در میان مردان و زنان دانست که مشکلات متعددی را از نظر روحی و روانی برای زن و مرد ایجاد می کند و البته بیشتر در سن میان سالی به بعد در مردان خود را نشان می دهد. در لیست زیر برخی از مشکلات جنسی نام برده شده است که معمولا در جلسات مشاوره آنلاین سکسولوژی به آنها پرداخته می شود:

 • دیرانزالی
 • زودانزالی
 • بی میلی در رابطه
 • خیانت و دگرخواهی
 • همجنس گرایی
 • تجاورگرایی
 • تنوع طلبی
 • سردی جنسی
 • بی معنی شدن ارتباط جنسی
 • تجربیات جنسی تلخ و خطر آفرین
 • تجربه سکس مقعدی و سوالات مرتبط با آن
 • پرده بکارت در خانم ها
 • ابهامات جنسی در مورد بدن خود
 • افزایش علم و آگاهی نسبت به ارتباط جنسی و جنس مخالف

تمام موارد بالا از موضوعات مشاوره سکسولوژی در ویکی روان هستند.

چه کسانی به مشاوره جنسی نیاز دارند؟

یک روش برای اینکه تعیین کند شما به یک درمانگر جنسی (مشاور امور جنسی) نیاز دارید، این است که تجزیه و تحلیل کنید که چه بخش هایی از زندگی شما در شرایط روحی و جسمی، بیشترین تاثیر را دارد! اگر کیفیت زندگی و سلامت عاطفی شما تحت تاثیر اختلال عملکرد قرار گرفته است، مراجعه به یک روانشناس جنسی ایده خوبی است. علاوه بر آن اگر عدم صمیمت یا مشکل در برقراری ارتباط با شریک زندگی خود مواجه هستید می توانید به یک متخصص روان درمانی مراجعه کنید.

نکته جالب این است که مشکلات جنسی می توانند بر تمام جنبه های زندگی فرد سایه بیندازند. به همین دلیل مشاوره آنلاین سکسولوژی یکی از بهترین روش ها برای رهایی از بسیاری از مشکلات فردی اجتماعی هستند.

 اگر یک یا چند مورد زیر برای شما صدق میکند، کاندیدای شرکت در جلسات مشاوره در مورد مسائل جنسی هستید:

 1. اگر سوالات جنسی ذهن شما را درگیر کرده است
 2. اگر از ارتباط جنسی لذت نمی برید و کیفیت مناسبی ندارد
 3. اگر قصد کنار گذاشتن خودارضایی را دارید
 4. اگر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اید
 5. اگر از نزدیکی جنسی ترس دارید
 6. اگر بعد از مدتی ارتباط جنسی مهیجی با همسرتان ندارید

در موارد فوق بهترین کار کمک گرفتن از دکتر مسائل جنسی است تا بدون قضاوت موضوع شما را بررسی کرده و راهکار ارائه دهد.

مشاوره جنسی غیرحضوری در ویکی روان

در ادامه به انواع جلسات مشاوره جنسی و زناشویی در سایت ویکی روان می پردازیم.

1- مشاوره سکس تراپی آنلاین چیست؟

مشاوره سکس تراپی آنلاین، همانطور که از نامش پیداست بر بستر اینترنت و از راه دور انجام میشود. افرادی که قصد دارند مشاوره در مورد مسائل جنسی به صورت تصویری برگزار کنند می توانند از خدمات مشاور آنلاین سکسولوژی در ویکی روان بهره ببرند. 

می تواند بدون نصب هیچ نرم افزار جانبی، از سراسر ایران و جهان با دکتر سکسولوژیست آنلاین خود در ویکی روان جلسه غیرحضوری برگزار نمائید.  حتی افرادی که قصد شرکت در جلسات مشاوره روانشناسی خارج از کشور دارند می توانند در ویکی روان از سکس تراپی آنلاین استفاده کنند.

هدف اصلی مشاوره جنسی آنلاین  این است که افراد به نهایت سلامت جنسی خود دست پیدا کنند. به همین دلیل جلسات هم به صورت انفرادی و هم با شریک جنسی و همسر متقاضی انجام می گیرد. معمولا افرادی از که از متخصص امور جنسی کمک می گیرند، تاثیر فوق العاده آن را در زندگی خود احساس می کنند.

2- مشاوره جنسی تلفنی

در جلسات مشاوره جنسی تلفنی، نیازی به حضور رو در رو نیست و می توان از مشکل مورد نظر خود بدون ابراز شرم و ناراحتی صحبت کرد. این نوع مشاوره روابط جنسی بیشتر برای افرادی که امکان برقراری ارتباط اینترنتی را ندارند مناسب است.

اگر در دسته افرادی قرار دارید که مشاوره تلفنی گزینه راحت تری برای آنهاست، می توانید از خدمات مشاوره جنسی تلفنی ویکی روان از سراسر ایران استفاده کنید.

بعد از تهیه جلسه، ارتباط تلفنی امن بین روانشناس جنسی و مراجع برقرار می شود. ارتباط تلفنی آسان ترین روش برای افرادی است که می خواهند داخل ایران مشاوره سکس تراپی صوتی برگزار کنند.

3- مشاوره جنسی متنی

بسیاری از افراد به دلایل مختلف تمایل به ارتباط صوتی و تصویری نیستند. گزینه مشاوره متنی جنسی و زناشویی بهترین انتخاب برای این افراد است. ماهیت جلسات مشاوره روانشناسی متنی در ویکی روان طرح پرسش های کوتاه از مشاور بوده و معمولا درمان حرفه ای در آن انجام نمی شود.

جلسات مشاوره متنی سکسولوژی در پکیج های 15و 30 دقیقه برگزار می شود.

ویژگی های مشاور جنسی خوب چیست؟

ویژگی هایی که یک مشاور جنسی خوب را از سایر روانشناسان و سکسولوژیست ها متمایز می کند، داشتن تخصص در زمینه سکس تراپی آنلاین و آموزش های سکسلوژی می باشد.  فرد متقاضی باید از قبل راجع به بروز بودن علم، پزشک و مشاور جنسی خود اطلاعات مناسبی بدست آورد. خصوصیت دیگر یک مشاور سکس تراپی خوب، این است که از ارتباط عمومی خوبی برخوردار باشد تا بتواند به بهترین شکل با مراجعان خود ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کند. همچنین یک مشاور خوب باید تجربه کافی و لازم در زمینه سکستراپی غیرحضوری داشته باشد.

بخش روانشناسی آنلاین ویکی روان، با در اختیار داشتن بهترین سکس تراپ ها، دکتر مسائل جنسی و مشاورین سکسولوژی توانسته به افرادی که در زمینه برقراری رابطه جنسی مشکل دارند، در مورد اهمیت و چگونگی یک رابطه موفق اطلاعات مفیدی در اختیار آنها قرار دهد.

چطور پاسخ به سوالات جنسی خود را پیدا کنم؟

به جای جستجو در اینترنت برای یافتن پاسخ سوالات خود یاد شرکت در جلسات درمانگر جنسی رایگان (که معمولا کیفیت مناسبی ندارند) بهترین کار کمک گرفتن از متخصص سکسولوژیست آنلاین یا حتی حضوری می باشد تا مشکلی به مشکلات فعلی شما افزوده نشود. 

سکسولوژیست آنلاین یا تلفنی بدون هیچ قضاوتی به شما گوش میدهد تا در نهایت بهترین راهکار را ارائه دهد. یادتان باشد، تجربیات دوستان و اطرافیان که تخصص در زمینه سکسولوژی ندارند ارزش آزمون خطا را نداشته و تنها به مشکلات فعلی شما می افزایند.

برای هر کاری از متخصص آن کمک بگیرید که مشاوره در مورد مسائل جنسی از آن مستثنا نیست.

مشاوره موضوعات جنسی چقدر طول می کشد؟

روند جلسات سکس تراپی بر اساس موضوع مراجع تعیین جهت می شود. گاهی سوالات با یک پاسخ ساده رفع می شوند، اما گاهی اختلالات جنسی نیاز به چند جلسه درمانی دارند.

با این حال تعداد دقیقی برای سکس تراپی تلفنی و آنلاین مشخص نیست. بهترین کار اطمینان به متخصص بوده تا روند جلسه به خوبی طی شود.

چه سوالاتی در جلسات سکسولوژی آنلاین پرسیده می شود؟

جای هیچ نگرانی نیست، مشاور امین شماست و مسائل مطرح شده در جلسات بین شما باقی می ماند. از طرفی سوالاتی مطرح شده در جلسات سکسولوژی آنلاین بنابر مشکل مراجع متفاوت خواهد بود. به همین دلیل ذهن خود را به جای روند جلسه بر روی درمان و دریافت سوالات ذهنی خود متمرکز کنید.

یک باور بسیار رایج درباره جلسات مشاوره سکس تراپی آنلاین و تصویری این است که مشاور از آنها می خواهد آلت تناسلی خود را نشان ندهد! این باور بسیار اشتباه است و درمانگر جنسی تنها با گفتار درمانی سعی در رفع مشکلات مراجعین خود دارد.

چطور سکسولوژیست مناسبم را پیدا کنیم؟

می توانید در همین صفحه سایت ویکی روان مشاور سکسولوژیست غیرحضوری خود را پیدا کرده و در صفحه ایشان وقت مشاوره سکسولوژی اینترنتی یا تلفنی  از سراسر دنیا رزرو نمائید. اگر خارج از ایران هستید با پرداخت ارزی یا معادل ریالی آن در کیف پولتان از خدمات سکسولوژی آنلاین استفاده نمائید.

سوالات متداول

مشاوره جنسی یا سکسولوژی به جلساتی گفته می شود که در آن سکسولوژیست به بررسی و مشکلات جنسی و ارائه راهکارها جهت رفع آنها میپردازد. مشکلات و سوالات جنسی می توانند مربوط به آقایان یا خانم ها باشند