رزرو تلفنی مشاوره روانشناسی ویکی روان: 02191099110

مشاوره روانشناسی طلاق در ویکی روان

مشاوره قبل و بعد طلاق به بررسی مسائل مربوط به جدایی و راهکارهای آن می پردازد. می‌ توانید از سراسر جهان در ویکی روان مشاوره طلاق آنلاین تلفنی و متنی رزرو کنید. کافیست مشاور طلاق مورد نظرتان را انتخاب و در صفحه ایشان وقت مشاوره تهیه کنید.

نتایج مشاورین مشاوره طلاق
مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره تحصیلی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره سوگ

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، هیپنوتیزم درمانی ، مشاوره ترس و فوبیا ، روانشناسی مهاجرت ، مشاوره سوگ

دکترای روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره ترک اعتیاد ، روانشناسی سلامت ، مشاوره خیانت ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره خیانت ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره طلاق ، مشاوره شکست عشقی و روابط

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
11 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
5 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره کودک و تربیت فرزند

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خیانت ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره ترس و فوبیا

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
17 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره وسواس فکری ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره خیانت ، مشاوره ترس و فوبیا ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره هوش هیجانی ، مشاوره سوگ

دکتری روانشناسی
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
9 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره افسردگی ، مشاوره جنسی و سکسولوژی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره خیانت ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
8 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس ، مشاوره جنسی و سکسولوژی

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
3 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی ، مشاوره اعتماد به نفس و عزت نفس

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
0 نظر

متخصص در مشاوره استرس و اضطراب ، مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره افسردگی ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره کودک و تربیت فرزند ، مشاوره طلاق ، مشاوره خیانت

مشاور روانشناس
نوع پذیرش : آنی ، رزرو
2 نظر

متخصص در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، مشاوره طلاق ، مشاوره خانواده ، مشاوره شکست عشقی و روابط ، مشاوره خودشناسی

نمایش بیشتر
مشاهده بیشتر
تجربه کاربران ما نظر کاربران از مشاوره در ویکی روان
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟ راهنمای گام به گام مشاوره

میتوانید در بین نام مشاورین ویکی روان جستجو کنید

یا بر اساس موضوع مشاوره، مشاور خود را انتخاب کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

مشاوره آنی امکان برگزاری جلسه مشاوره در زمان حال را ممکن می کند

می توانید یک جلسه مشاوره یا پکیج مشاوره با تخفیف بسیار ویژه تهیه کنید

مشاوره آنلاین ویکی روان

می توانید از سراسر دنیا، به صورت ریالی و ارزی هزینه جلسات مشاوره را پرداخت کنید

امکان پرداخت به صورت ارزی برای فارسی زبانان خارج از ایران، با استفاده از اکانت پی پال (PayPal)، مستر کارت (MasterCard) یا ویزا کارت (Visa card) میسر است

مشاوره آنلاین ویکی روان

بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار جانبی، جلسات مشاوره به صورت ایمن در سایت برگزار می شوند

لینک ورود به اتاق جلسه داخل پروفایلتان در سایت قرار می گیرد

مشاوره آنلاین ویکی روان
تضمین کیفیت بالای فنی
تنوع در خدمت رسانی
نهایت امنیت
روانشناسان حرفه ای
ارتباط با تیم پشتیبانی برای برقراری ارتباط با ویکی روان و دریافت راهنمایی میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام کنید

منظور از مشاوره طلاق چیست؟

قبلا در ویکی روان توضیح دادیم که مشاوره طلاق یعنی چی؟ اگر بخواهیم مشاوره طلاق بین زوجین را تعریف کنیم، بهتر است بگوییم نوعی از مشاوره روانشناسی و رفتار درمانی است که به زوجین کمک میکند قبل و پس از جدایی بتوانند احساسات خود را کنترل کنند و بهترین تصمیم را بگیرند و در نهایت فعالیت های لازم برای یک زندگی سالم را انجام دهند و به هر آنچه که نیاز دارند برسند.

مشاوره پیش از طلاق در ایران ضروری است، اما میزان مهارت مشاور طلاق در نتیجه نهایی تاثیر مستقیم دارد. به همین دلیل اگر فکر جدایی در سر دارید بدون توجه به هزینه مشاوره طلاق، بهترین روانشناس را انتخاب کنید.

چرا مشاوره طلاق اهمیت دارد؟

مشاوره طلاق آنلاین یا تلفنی به مجموعه جلساتی گفته می شود که تحت نظر مشاور طلاق خوب قبل و بعد از جدایی زوجین انجام می شود. مشاوره روانشناسی طلاق به صورت حضوری یا غیرحضوری برگزار میشود، با این حال شیوه برگزاری تاثیری بر کیفیت جلسات ندارد.

موضوع جدایی و چالش هایی که می تواند بعد از آن برای طرفین و فرزندان به وجود بیاید از جمله مسائلی است که باید به طور کامل بررسی شود. این مسئله برای کسانی که دارای فرزند هستند اهمیت زیادی دارد، چون باید راجع به این موضوع که آیا آینده خوبی در انتظار فرزندشان است یا خیر با کمک مشاور طلاق به خوبی تصمیم گیری کنند. متاسفانه شرکت نکردن در جلسه مشاوره طلاق، برای خانواده هایی که دارای فرزند هستند، می تواند باعث بروز مشکلاتی مانند خشم، پرخاشگری کودکان، ترس، انکار، احساس رها و طرد شدن در آینده و حال شود.

به همین خاطر حتی اگر زوجین قصد نهایی برای جدایی دارند، باید از مشاوره روانشناسی قبل از طلاق استفاده کنند تا آسیب های نهایی به خود و اطرافیان را به حداقل برسانند. این بزرگترین مزیت مشاوره روانشناسی طلاق تلفنی یا آنلاین است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد.

هدف مشاوره روانشناسی طلاق چیست؟

مشاوره طلاق تلفنی یا آنلاین کک می کند آسیب ها به حداقل برسند و حتی امکان سنجی می کند تصمیم به جدایی بهترین تصمیم ممکن است یا نه؟ روانشناس متخصص طلاق تلاش نمی کند شما را از متارکه منصرف کند، بلکه او چیزهایی در رابطه را می بیند که معمولا از دید زوجین دور مانده است. به همین خاطر انتخاب روانشناس خوب طلاق یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ حتی برای افرادی است که حتما می خواهند از هم جدا شوند.

پس هدف نهایی مشاوره قبل و بعد از طلاق اول حفظ سلامت روانی تمام افراد تحت تاثیر و امکان سنجی حفظ ازدواج و بازگشت به مسیر صحیح می باشد. به همین خاطر حتی اگر همسرتان مخالف است، باز هم به تنهایی از مشاور و روانشناس طلاق کمک بگیرید تا موضوع بررسی شود.

برخی از نشانه هایی که نشان می دهد شما برای جدایی، نیاز به مشاوره پیش از طلاق دارید:

 1. سوالاتی در مورد طلاق دارید
 2. بحث های مکرر و بیهوده با همسرتان
 3. نگرانی در رابطه با آسیب های طلاق بر فرزندان
 4. تصمیم به جدایی در ذهنتان قطعی شده است
 5. همسرتان تمایل به متارکه دارد
 6. میخواهید با طلاق ایمن آشنا شوید
 7. فکر میکنید ازدواج تان ارزش جنگیدن دارد
 8. هنوز به همسرتان امید دارید، اما اوضاع مساعد نیست

اگر موارد مشابه در ذهنتان است، هرگز با شرکت نکردن در جلسه مشاوره طلاق اوضاع را بدتر از چیزی که است نکنید.

روانشناسی طلاق چه اهمیتی دارد؟

تمامی کسانی که در حال متارکه و جدایی از همسر خود هستند، تمایل دارند با کمک مشاور حرفه ای طلاق، از ترس های بعد از جدایی جلوگیری کنند و یا حتی علاقه دارند مهارت های زندگی مستقل را یاد بگیرند. استفاده از خدمات مشاوره قبل از طلاق به صورت آنلاین، تلفنی یا حضوری، کمک می کند تا شما بتوانید اطلاعات کاملتری راجع به این موضوع بدست آورید و آمادگی های لازم را برای پایان زندگی مشترک خود داشته باشید.

در واقع مشاوره برای طلاق راهی مناسب برای قدم گذاشتن در مسیری است که خیلی از افراد به اشتباه در آن هستند. مشاوره جهت طلاق کمک می کند روند متارکه و جدایی را به بهترین شکل ممکن پیش ببرید و از آسیب های احتمالی کم کنید.

این نکته را نباید فراموش کرد که بسیاری از زوج های جوان بی تجربه، با استفاده از راهنمایی و شرکت در جلسات مشاوره طلاق توانسته اند یاد بگیرند که چطور با یکدیگر برخورد کرده و با هم ارتباط داشته باشند! بسیاری از مشکلات و چالش های زناشویی درون یک ازدواج به خاطر عدم آگاهی طرفین شکل می گیرد که تجربیات بیشمار ما نشان داده که با جلسات متعدد ریشه یابی مشکلات، جوانان بسیاری پس از طی کردن فرایند مشاوره طلاق غیرحضوری، از تصمیم خود منصرف شده اند.

در حال حاضر مشاوره طلاق آنلاین یا حضوری در کشورمان اجباری است، اما شما با دید بازتر و به منظور اصلاح شرایط فعلی به آن نگاه کنید. مشاوره آنلاین برای طلاق فقط راهی است که بتوانید این مرحله از زندگی را بدون آسیب طی کنید.

چند نوع مشاوره روانشناسی طلاق داریم؟

مانند دیگر خدمات روان درمانی، مشاوره روانشناسی طلاق هم به انواع مختلف تقسیم بعدی می شود:

 1. مشاوره قبل از طلاق
 2. مشاوره بعد از طلاق

موضوع این دو جلسه، شیوه برگزاری و هدفی که دنبال میکنند تماما با هم متفاوت است و معمولا افراد فرق مشاوره قبل و بعد از طلاق را نمیدانند. در جلسات مشاوره آنلاین قبل از طلاق، مشاور در کنار زوجین یا یکی از آنها به احتمال ادامه زندگی مشترک و یا روش های جدایی بدون آسیب رساندن به طرفین می باشند. اما مشاوره پس از طلاق زمانی انجام می شود که متارکه قطعا انجام شده و فرد با کمک مشاور روانشناس طلاق سعی میکند سریع تر مشکلات را درمان و به زندگی  ایده آل بازگردد.

همین شناخت باعث می شود بدانیم چه زمانی باید از خدمات زوج درمانی آنلاین استفاده کنیم و کی باید مشاور بعد از جدایی را مورد بررسی قرار دهیم. نقطه مشترک مشاوره قبل و بعد از طلاق این است که موضوع متارکه بین زن و مرد مطرح شده و آنها جدی به آن فکر میکنند یا کلا از هم جدا شده اند و الان دنبال راهکارهای فردی برای بهبود شرایط خود هستند.

کاربرد مشاوره قبل طلاق چیست؟

قبلا بارها در سایت مشاوره تلفنی ویکی روان درباره اهمیت شرکت در جلسات مشاوره قبل طلاق آنلاین و تلفنی صحبت کردیم. مشاور طلاق شما را در وضعیت فعلی نگه می دارد و کمک می کند تا واقع بینانه بتوانید روند جدایی را طی کنید تا آسیب های احتمالی به حداقل برسند. 

در واقع هدف اصلی مشاوره آنلاین قبل طلاق این است که برای برون رفت از وضعیت فعلی تصمیم بگیرید و بدانید بعد از متارکه دنبال چه چیزهایی هستید و چطور این ازدواج را ختم به خیر کنید. یادتان باشد مشاوره برای طلاق فراتر از چیزی است که اطرافیان و بزرگ ترها درباره آن صحبت می کنند. مشاوره برای جدایی یک فرایند بسیار پیچیده است که باید توسط متخصص انجام شود. اگر دسترسی به مشاور خبره ندارید، می توانید از خدمات مشاوره طلاق تلفنی یا تصویری استفاده نمائید.

مشاوره جدایی و متارکه چطور برگزار می شود؟

جلسات مشاوره طلاق می توانند به صورت اینترنتی، تلفنی یا حضوری انجام شوند. هر کدام ویژگی خاصی دارند که بنابر شرایط مراجع قابل تغییر هستند. با این حال اگر دسترسی به اینترنت پرسرعت دارید، مشاوره طلاق اینترنتی گزینه ای ایده آل و آسان است. با این حال مشاوره تلفنی طلاق در ویکی روان به دلیل سادگی در برگزاری طرفداران بسیاری دارد.

جلسات مشاوره پیش از طلاق آنلاین و تلفنی بنابر تشخیص روانشناس، به صورت انفرادی یا همراه با همسرتان انجام می گیرند. البته در ویکی روان مشاوره طلاق آنلاین به صورت تلفنی، تصویری و نوشتاری قابل برگزاری می باشد. به همین خاطر استقبال بسیار خوبی از جلسات مشاوره طلاق آنلاین و تلفنی به عمل آمده است.

مشاوره طلاق عاطفی چیست؟

گاهی زوجین وقتی از لحاظ عاطفی و یا جنسی به یک مرحله دلسرد کننده می رسند، متاسفانه این حق را به خودشان می دهند که وارد روابط موازی شوند! جدایی عاطفی مقدمه جدایی قطعی زوجین است، اما این انتخاب بدون شک هم برای خود فرد و هم برای همسر و فرزندانش آسیب های جدی به همراه دارد. قبل از تصمیماتی مانند خیانت کردن ابتدا سعی کنید تا زندگی خود را به کمک مشاور روانشناس خوب و مجرب دوباره بسازید. خراب کردن و از بین بردن یک ارتباط کار راحتی است، اما با مسائل اجتماعی، اقتصادی و روانی بعد از آن نیز آگاهی دارید؟

شما می توانید در سایت مشاوره قبل از طلاق، بهترین مشاوران طلاق را در شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، ارومیه، بندرعباس، شیراز، کرمانشاه، اهواز، قم و ... بخواهید. تیم مشاوره ازدواج آنلاین و مشاوره خانواده سایت روانشناسی ویکی روان، سعی دارد تا بتوانند از طریق مشاوره آنلاین و یا تلفنی روابط بین فردی شما را بهبود ببخشد.

در جلسه مشاوره طلاق چه بگوییم؟

افراد زیادی در بخش مشاوره ویکی روان سوال می پرسند که در جلسه مشاوره طلاق چه بگوییم و چه موضوعی را مطرح کنیم. 

یادتان باشد، مشاور آنلاین طلاق به خوبی می تواند زوجین را به مسیر صحیح زندگی برگرداند، فقط باید شروع کنید. هیچ ترسی درباره اینکه در جلسه مشاوره طلاق چه بگوییم نداشته باشید! موضوعات و سوالات مشاوره طلاق بسیار ساده هستند و مشاور طلاق روند جلسه را مدیریت خواهد کرد. مشاور با طرح سوالات مشاوره طلاق به خوبی شما را در مسیر صحبت کردن قرار میدهد. تنها کاری که در روند مشاوره برای طلاق باید انجام دهید صداقت و بیان تمام حقایق درباره ازدواج تان است.

فاصله بین جلسات مشاوره طلاق هم بنابر صلاحدید روانشناس و همکاری زوجین متفاوت است و فرد به فرد فرق دارد. پس ذهنتان را زیاد درگیر میزان فاصله بین جلسات مشاوره طلاق تلفنی و آنلاین نکنید.

مشاوره طلاق چقدر زمان میبرد؟

تعداد جلسات مشاوره طلاق تلفنی یا آنلاین بستگی مستقیم به وضعیت فعلی ازدواج زن و مرد دارد. هر چقدر میزان تنش بین آنها بیشتر باشد، معمولا تعداد جلسات مشاوره روانشناسی طلاق بیشتر خواهد بود. به همین خاطر تعداد جلسات بعد از اولین صحبت با روانشناس مشخص خواهد شد.

پیشنهاد میکنیم تمام تمرکز خود را روی بهره گیری بگذارید و به تعداد جلسات مشاوره قبل و بعد طلاق نباشید.

مشاوره طلاق چند جلسه است و چقدر زمان میبرد؟

مشاوره طلاق توافقی

مدت زمان استاندارد برای هر جلسه بین 45 تا 60 دقیقه می باشد. تعداد جلسات مشاوره طلاق آنلاین و حضوری، بسته به نوع مشکل، میزان اختلافات زوجین، داشتن فرزند و درگیر بودن خانواده ها در مشکل زوجین می تواند متغیر باشد. اما از آنجایی که مشاوره قبل طلاق، تلفیقی از خانواده و زوج درمانی است پس بهتر است اگر قصد مراجعه به روانشناس متارکه را دارید، چیزی در حدود 10 تا 12 جلسه را در نظر بگیرید. جلسات با توجه به میل زوجین و شدت اختلاف آنها یک بار یا دوبار در طول هفته برگزار میشوند. اما با توجه به اینکه هزینه های مشاوره طلاق، در کشور ما تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد؛ ممکن است برای برخی از خانواده ها سنگین به حساب بیاید. پیشنهاد ما به چنین افرادی مطالعه کتاب مشاوره ی طلاق و یا مشاوره طلاق رایگان می باشد. هر چند به هیچ عنوان اثرگذاری شرکت در جلسات مشاوره روانشناسی طلاق را ندارند.

شما می توانید در هر کجای دنیا که حضور دارید، با مشاوران و متخصصان در زمینه طلاق، با سایت مشاوره روانشناسی  ویکی روان تماس بگیرید و به صورت انلاین،  تلفنی یا حتی متنی  در ارتباط باشید و مشکل خود را به راحتی با آنها در میان بگذارید.

افراد به دلیل اینکه دچار شک و تردید می شوند، با مراجعه به روانشناس تصمیم را برگردن او بیندازد و از او می خواهد بجای آنها تصمیم بگیرد. اما یک روانشناس با نشان دادن راه درست، گفتگو درمانی و آموزش مهارت های حل مسئله و کنارآمدن، برنامه ریزی برای داشتن یک زندگی بهتر و با برنامه تر، تنها در گرفتن تصمیم به شما کمک می کند. در مشاوره پس از طلاق، فرد روانشناس به شما کمک می کند تا بتوانید با مشکلات طلاق، به راحتی کنار بیاید و از زندگی بعد از طلاق لذت ببرید و همچنین با فرزندان خود ارتباط بهتری داشته باشید.

مزایای استفاده از مشاوره طلاق غیابی یا اینترنتی:

خیلی از افراد سوال می کنند در مشاوره طلاق چه می گویند و چرا باید در مشاوره روانشناسی قبل طلاق شرکت کنم؟ در ادامه بخوانید:

 • باعث میشود تا نگرش متفاوت و درستی به ازدواج، جامعه و زندگی آینده خود داشته باشید.
 • در جلسات مشاوره برای طلاق، به مرحله ای میرسید که واکنش ها و احساسات خود را به بهترین شکل به اشتراک بگذارید.
 • در این مشاوره با مسائل و مشکلاتی که پس از جداشدن خواهید داشت، آگاهی کامل پیدا می کنید.
 • با مشاوره طلاق کودکان، می توانید واکنش فرزندان خود را نسبت به این تصمیم بشناسید و با آگاهی کامل به مدیریت این واکنش ها بپردازید.
 • با مشاوره های طلاق توافقی، می توانید عصبانیت، خستگی، نارضایتی و احساس کمبود خود را مدیریت کنید.
 • مشاور روانشناس طلاق کمکتان می کند تا بدون پیش قضاوت مسائل را بررسی کنید و بهترین تصمیم را بگیرید
 • مشاوره جهت طلاق به جهت علمی و کاربردی بودن، با صحبت های پدر و مادر و اطرافیان متفاوت است. پس خود را بی نیاز از مشاوره روانشناسی طلاق ندانید، بلکه راهی برای جلوگیری از جدایی است.

ایا مشاوره قبل طلاق اجباری است؟

مشاوره طلاق آنلاین

در روانشناسی طلاق، تمامی امکانات ادامه زندگی مشترک به کمک مشاور و زوج ها بررسی می شود و در صورتی که راهی جز پایان رابطه و زندگی باقی نماند، مشاور درباره طلاق و روند تسهیل انجام شدن آن زن و شوهر را راهنمایی می کند و به زوجین کمک می کند تا تشخیص دهند که بهترین انتخاب با توجه به اوضاع و شرایط کدام است؛ اینکه بهتر است به زندگی مشترک ادامه دهند و یا ازهم جدا شوند.

مشاوره قبل از طلاق، بر طبق قانون حمایت از خانواده، اجباری شده است، ولی رویه دادگاه های خانواده در کشور در رابطه با این مورد یکسان نیست. در برخی از شهرها زوجین به واحد مشاوره ارجاع داده میشوند و در بعضی از شعب دادگاه خانواده حضور حداقل یکی از آنها برای مشاوره قبل از طلاق ضروری است و بعضی دیگر از شعب نیز بدون حضور زن و شوهر و با حضور وکیل را امکان پذیر می دانند.

اما فارغ از اجباری بودن مشاوره برای طلاق، بهترین کار این است که خودتان تصمیم به شرکت بگیرید تا مبادا دچار اشتباه شوید. باید به ماهیت مشاوره آنلاین طلاق فکر کنید نه اینکه از سر اجبار در این جلسات شرکت کنید. گاهی توصیه یک مشاور طلاق خوب می تواند دیدگاهتان نسبت به تمام موضوعات را تغییر دهد.

آیا مشاوره بعد از طلاق هم تاثیری دارد؟

مشاوره برای جلوگیری از طلاق، می تواند قبل و یا بعد از طی مراحل قانونی باشد و می تواند به افراد درگیر کمک کند که زندگی شخصی و حرفه ای خود را پس از خشک شدن جوهر روی برگه های طلاق از سر بگیرند. به کمک مشاوره کودک طلاق، می توان در به حداقل رساندن تاثیر طلاق بر روی فرزندان خود و سایر اعضای خانواده کمک گرفت و به آنها کمک کرد تا از طریق آسیب های روحی و روانی یا چمدانی که ممکن است ناشی از این رویداد زندگی باشد، عبور کنند.

اما حقیقت ماجرا این است که جدایی حتی با در نظر گرفتن اینکه هر چقدر هم دوستانه باشد، یک واقعه استرس زا و تغییر دهنده زندگی است. حجم گسترده ای از مسائل حقوقی و یا عاطفی که باید مورد توجه قرار گیرد می تواند از عوامل این اتفاق باشد. علاوه بر این، ایده ایجاد یک زندگی کاملا جدید برای خودتان می تواند بدترین راهکار برای تسکین دهنده و فلج کننده احساسات باشد.

اما خبر خوب این است که با گذشت زمان اوضاع بهتر میشود و با کمک مشاور طلاق آنلاین یا حضوری خوب، می توانید برای تلاش در بهبود شرایط زندگی با شریکتان و یا حتی برای عبور از این بحران با مشکلات رو به رو شوید و در راه از دکتر متخصص روانشناس بهترین پشتیبانی را دریافت کنید.

هدف از مشاوره طلاق توافقی چیست؟

هدف از مشاوره طلاق توافقی، رسیدگی به ازدواج های مشکل دار است! به طور ویژه ای در مشاوره های طلاق، به شما نحوه برخورد با مشکلات، همسر و خانوادتان را یاد می دهند. آنها همچنین می توانند به شما و همسرتان آموزش دهند که چگونه مهارت های حل و فصل مناقشه خود را تقویت کنید تا اختلافات کوچک، استدلال های فاجعه باری را به وجود نیاورد.

هدف اصلی مشاورین طلاق، کمک به شناسایی، آدرس دهی، کار کردن و حل انواع مختلف مشکلات از قبیل خیانت، اعتیاد، از بین رفتن صمیمیت و یا اختلافات خانوادگی است. به یاد داشته باشید که حتی اگر قصد اصلی شما ازدواج و ماندن برای همیشه باشد، گاهی ممکن است جدایی اتفاق بیفتد. به همین خاطر مشاوره جهت طلاق کمک می کند تا وضعیت بهتری پیدا کنید.

هدف از مشاوره پیش از طلاق، کمک به افراد است تا با زندگی جدید خود سازگار شوند و عوارض جانبی منفی این اتفاق را در تمامی جنبه های زندگی خود پردازش کنند. مشاوره طلاق، برای تمامی طلاق ها لازم نیست، اما می تواند در جلوگیری از افکار و رفتارهای مخرب احتمالی بسیارموثر باشد. نکته بسیار مهم این است که اگر این اتفاق بیفتد، راهکارهای روانشناسی پیش از طلاق، می تواند در جهت موفقیت این روند به شما کمک کند.

چرا انتخاب روانشناس خوب طلاق مهم است؟

در بسیاری از موارد زن و مرد در مورد قوانینی مانند طلاق توافقی، اطلاعات بسیار محدودی دارند. آگاهی بیشتر در رابطه با قوانین طلاق، این روند را آسان تر کرده است که در آن زن و شوهر با پذیرفتن شرایط یکدیگر و با علم به مشکلات حقوقی، صرف هزینه و وقت تصمیم می گیرند تا از هم جدا شوند و میزان صدمه و آسیب ها را به حداقل رساند و زندگی تازه ای را شروع کنند.

متاسفانه در برخی از مراکز مشاوره و روانشناسی، زن و شوهر را به جدایی توافقی تشویق می کنند. در صورتی که مشاوره خانواده طلاق توافقی، به معنای کمک به زن و شوهر برای جداشدن از یکدیگر نیست، بلکه مشاور سعی می کند با بررسی مشکلات زوجین و سنجش امکان نجات زندگی مشترک و بهبود رابطه زوجین، راهنمایی های لازم را در اختیار آنها قرار می دهد. در صورتی که به این نتیجه برسد که امکان زندگی مشترک وجود دارد، آنها را تشویق می کند تا از مشاوره خانواده بهره مند شوند و به زندگی خود فرصت دوباره دهند.

چگونه می توانم یک مشاور طلاق خوب پیدا کنم؟

تنها این را بدانید که صحبت کردن با مشاور طلاق، هر روز درد شما را کمی آرام تر می کند و در نهایت این احساس را در شما تقویت می کند که برای ادامه راه قوی تر هستید. اگر به کمی کمک اضافی برای طی کردن مراحل طلاق نیاز دارید، می توانید مشاوران آموزش دیده طلاق را از طریق راه های مختلفی مانند جستجو در اینترنت، پرس و جو از تجربه گران دیگر و یا در شبکه های اجتماعی پیدا کنید.

سعی کنید یک روانشناس طلاق را انتخاب کنید که در زمینه مشاوره خانواده تجربه کاملی دارد. اطمینان پیدا کنید که با مشاور خود احساس راحتی می کنید؛ زیرا در صورت نرفتن به مشاوره طلاق مشاوره، غم و اندوه شکست خواهد خورد. با انجام مشاوره برای طلاق گرفتن، از لحاظ عاطفی تخلیه می شوید، بنابراین مهم ایت که شخصی را پیدا کنید تا بتوانید در طول دوره ها به او اعتماد کنید و با او صحبت کنید.

شما دوست عزیز می توانید در همین صفحه سایت مشاوره قبل و بعد از طلاق ویکی روان، بهترین مشاور روانشناس طلاق و متارکه را انتخاب و در صفحه ایشان وقت جلسه از بین روزها و ساعت های تعریفی ایشان تهیه نمائید. روانشناس متخصص طلاق به خوبی می تواند وضعیت فعلی را بهبود ببخشد، پس دست به کار شوید.

سوالات مشاوره طلاق توافقی، شامل چه پرسش هایی می باشد؟

متداول ترین سوالات مشاوره قبل از طلاق، شامل مواردی است که در ادامه بیان خواهیم کرد.

 1. آیا مشکلات و نگرانی های خود را به درستی فهمیده اید؟
 2. آیا درمورد وظایف و نقش هایی که از همسر خود انتظار دارید با یکدیگر بحث کرده اید؟
 3. از رایج ترین سوالات مشاوره طلاق، این است که آیا راه های مختلفی را برای نجات زندگی مشترکتان امتحان کرده اید؟
 4. این اطمینان را دارید که بدون همسرتان هم زندگی شاد و موفق تری خواهید داشت؟
 5. و از همه مهمتر آیا هنوز هم به همسرتان علاقه دارید و یا تمام احساس و محبت میان شما از بین رفته است؟

و موارد دیگری که در جلسات مشاوره جدایی زن و مرد پرسیده میشود. با این حال اصلا پیش از شرکت ذهنتان را درگیر سوالات و اتفاقات جلسه نکنید، به مشاور روانشناس طلاق خود اطمینان داشته باشید و با صداقت کامل در جلسات شرکت کنید.

روانشناسی طلاق در دوران نامزدی و آسیب های جدی آن

ازدواج، بی شک فراز و نشیب های زیادی را به همراه دارد. که نیاز است شما گاهی در مسائل صبوری کرده و به دنبال موثرترین راه حل باشید. همیشه سعی کنید مشکل و مسئله بوجود آمده را حل کنید تا اینکه بی تفاوت از کنار آن عبور کنید؛ زیرا به مرور زمان باعث میشود تا همه ی مشکلات به کوهی بزرگ تبدیل شوند. ازدواج، شبیه به گلی می باشد که اگر از آن مراقبت نشود به مرور زمان پژمرده میشود. با توجه به گفته ی متخصص طلاق خوب در تهران، زن و شوهرانی که قبل از ازدواج به مشاوره ازدواج مراجعه می کنند؛ به طور قابل توجه ای مشکلاتشان کمتر است و نسبت به نیازهای خود و همسر خود با آگاهی بیشتری رفتار می کنند.

هزینه مشاوره طلاق چقدر است و با کیست؟

پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی و تعیین شعبه دادگاه و با توجه به اینکه داوری از طلاق توافقی حذف شده است و مشاوره خانواده جایگزین آن شده است و واحد مشاوره دادگاه نیز هزینه ای برای حق مشاوره از زوجین دریافت می کند. طبق ماده 59 قانون دستور العمل نحوه تشکیل مراکز مشاوره خانواده تعرفه دریافتی از مراجعین در شهر تهران با تعرفه در سایر مراکز استانها و شهرستان ها متفاوت می باشد.

در رابطه با این موضوع که هزینه مشاوره طلاق برعهده ی کیست می توان گفت که در صورتی که طلاق توافقی نباشد و یکی از آنها خواستار جدا شدن باشند، هزینه مشاوره ی طلاق نیز بر عهده ی آن فرد می باشد.

انتخاب بهترین مرکز مشاوره طلاق آنلاین و تلفنی

برای اینکه بتوانید از مزایای مشاوره طلاق و ازدواج بهره مند شوید، لازم است تا در رابطه با مرکز مشاوره و یا فردی که قصد دریافت خدمات مشاوره ای از او دارید اطلاعاتی بدست آورید و به این مسئله توجه داشته باشید که آیا خدمات ارائه شده می تواند برای شما مفید باشد یا خیر؟!  بهتر است قبل از انتخاب یک مرکز مشاوره و یا یک روانشناس طلاق، حتما این مورد را مد نظر داشته باشید که استفاده از خدمات مشاوره ای آنها در این زمینه می تواند به شما کمک زیادی کند.

در ادامه یکی از بهترین مراکز مشاوره و روانشناسی طلاق آنلاین در ایران را به شما معرفی میکنیم که خدمات بی نظیری را در این زمینه به مراجعه کنندگان خود ارائه می دهد.

مشاوره طلاق آنلاین؛ در سایت مشاوره و روانشناسی ویکی روان

یکی از بهترین مراکز تخصصی مشاوره و روانشناسی طلاق در کشور، سایت ویکی روان می باشد. به طور کلی مشاوران طلاق اینترنتی تمامی سعی و تلاش خود را بکار می گیرند تا به شما و همسرتان در تقویت و التیام روابط کمک کنند؛ بنابراین آنها فورا جدایی را به شما پیشنهاد نمی دهند. مشاوره و روانشناسی طلاق در ویکی روان، بهترین گزینه برای کسانی است که می خواهند بهترین تصمیم را برای ادامه زندگی مشترک خود بگیرند.

دوست عزیز، یادتان باشد که جدایی و متارکه ساده ترین راه است. برای نابود کردن زندگی مشترکی که روزی همه چیز شما بود، اصلا عجله نکنید! گاهی حتی یک جلسه مشاوره آنلاین طلاق همه چیز را تغییر می دهد.

 

سوالات متداول