مقالات روانشناسی افسردگی در ویکی روان

افسردگی سایکوتیک چیست؟ (افسردگی همراه روان‌ پریشی)

افسردگی روان پریشانه چیست و چطور درمان می شود؟

افسردگی سایکوتیک و انواع آن (افسردگی سایکوتیک به انگلیسی = Psychotic depression) کم نیستند، به همین خاطر یکی از موضوعات همیشگی در جلسات مشاوره افسردگی شدید به درمان افسردگی سایکوتیک یا افسردگی روان پریشانه مربوط می شود. در ادامه این مطلب سایت ویکی روان، به این سوال پاسخ می دهیم که اختلال سایکوتیک چیست و چطور درمان می شود؟

تعریف افسردگی سایکوتیک چیست؟

با وبلاگ روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

در ابتدا افسردگی سایکوتیک یا افسردگی روان پریشانه، انتهای زنجیره افسردگی شدید در نظر گرفته می‌ شد. تجربیات بعدی نشان داد که سایکوتیک (روان‌ پریشی) یک صفت مستقل است که ممکن است با اختلالات خلقی با شدت متفاوت همراه باشد.

اگرچه در مورد تأثیر هذیان و توهمات شدید همراه با خطای حس در روند غلبه و درمان افسردگی، مطالب زیادی برای آموختن وجود دارد، در مورد روان پریشی یا سایکوتیک زودگذر یا خفیف، ویژگی های ناسازگار خلقی، یا علائم سایکوتیک که منعکس کننده تجربیات آسیب زا هستند، مطالبی کمی وجود دارد.

درمان افسردگی تک قطبی سایکوتیک معمولا شامل ترکیبی از داروی ضد افسردگی و داروی ضد روان پریشی یا درمان شوک الکتریکی (الکتروشوک) می شود.

در مورد درمان افسردگی سایکوتیک تک قطبی و درمان نوع حاد و مزمن اختلال دوقطبی سایکوتیک، اطلاعات ناکافی وجود دارد. بنابراین تصمیم‌گیری هنوز باید متکی به تجربه بالینی باشد. به همین دلیل مشاور روانشناس باید در تمام مراحل در کنار فرد مبتلا به افسردگی روان پریشانه قرار بگیرد.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
فاطمه نیسیانی فاطمه نیسیانی
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
رضوان شمس رضوان شمس
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
داود لکی داود لکی
دکتری روانشناسی
از 75,000 هزار تومان
شیما شهرکی شیما شهرکی
دکتری روانشناسی
از 200,000 هزار تومان
فاطمه ابراهیم فاطمه ابراهیم
مشاور روانشناس
از 55,000 هزار تومان
پردیس میرمعینی پردیس میرمعینی
دکتری روانشناسی
از 65,000 هزار تومان
فریناز خانی فریناز خانی
مشاور روانشناس
از 175,000 هزار تومان
بابک ساسانی بابک ساسانی
دکتری روانشناسی
از 100,000 هزار تومان

آشنایی بیشتر با افسردگی اساسی سایکوتیک

مهمترین علائم افسردگی

برخی از مشاوران افسردگی بر این باورند با درمان سریع، افسردگی شدیدتر نمی‌ شود و بیمار روانی خیلی کمی وجود دارد.

در واقع، افسردگی سایکوتیک یک وضعیت رایج است که خیلی شناخته شده نیست و درمان خاصی هم ندارد.

این مطلب به بررسی راه‌ های پیچیده‌ ای می‌ پردازد که از طریق آن روان‌ پریشی اختلالات خلقی را پیچیده کرده و روش‌ های درمانی را تغییر می‌ دهد. ویژگی‌ های معمولی که به طور رسمی مورد مطالعه قرار گرفته‌ اند، تشریح شده‌ اند.

تکامل مفهوم افسردگی سایکوتیک

تعریف افسردگی سایکوتیک در طول سال‌ ها به قدری تکامل یافته که از معیارهای تشخیصی قبلی نمی توان استفاده کرد، در واقع معنای آن با تعریف افسردگی در روانشناسی متفاوت شده و وارد شاخه ای جدید گردیده است.

از آنجا که افسردگی سایکوتیک در ویرایش دوم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-II) به عنوان روان پریشی که بیمار نمی تواند خود را با “نیازهای عادی زندگی روزمره” سازگار کند تعریف شده، افسردگی سایکوتیک صرفا به صورت شدید تعریف می شود. در واقع افسردگی روان پریشانه اختلالی است که هذیان و توهم، ویژگی های قدیمی تعیین کننده آن هستند و ممکن است در آن وجود داشته یا وجود نداشته باشند. در این فرمول، افسردگی سایکوتیک در انتهای طیف شدید قرار دارد و یک اختلال متمایز نیست.

پس از گزارش‌ هایی مبنی بر اینکه افسردگی اساسی همراه با هذیان، پاسخ درمانی متفاوتی نسبت به افسردگی اساسی بدون هذیان دارد، تعریف افسردگی سایکوتیک در DSM-III بر اساس هذیان، توهم یا بلاهت و گیچی اصلاح شد.

اگرچه DSM-III آسیب شدید را به عنوان معیار روان پریشی حذف کرد، این معیار در طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD) باقی ماند، به خصوص اگر ویژگی های درون زا وجود داشته باشد. در ICD-10، نسخه ای که تا سال 2022 معتبر است، افسردگی سایکوتیک هنوز به عنوان یک نوع افسردگی اساسی شدید طبقه بندی می شود.

با این حال، در نسخه بعدی (ICD-11) توهم و هذیان همراه با شدت به عنوان معیارهای تشخیصی آن معرفی می‌ شود. در سایر سیستم‌ های تشخیصی، مفهوم افسردگی سایکوتیک به‌طور متفاوتی شامل سطحی از شدت است که منجر به تحریف واقعیت، افسردگی مالیخولیایی، افسردگی درون‌ زا، یا برعکس افسردگی عصبی می‌ شود (در این مطلب به عنوان افسردگی با علت روانی- اجتماعی تعریف می‌شود).

در همه این طبقه بندی ها، افسردگی سایکوتیک زیر گروه اختلال افسردگی اساسی (MDD) در نظر گرفته شده است.

راه تشخیص افسردگی سایکوتیک چیست؟ (علائم روان پریی ناسازگار و نامتجانس خلقی)

اهمیت تشخیص و پیش بینی علایم افسردگی سایکوتیک ناسازگار خلقی (یعنی منعکس کننده خلق افسرده یا شیدایی) در اختلالات خلقی موضوع بحث همیشگی است.

برخی از محققین معتقدند که بدون توجه به شدت افسردگی، علایم روان‌ پریشی ناسازگار خلقی نشان‌ دهنده یک زیر شاخه متمایز از اافسردگی روان پریشانه است. به نظر می رسد که این دیدگاه با وجود علایم روان پریشی ناسازگار خلقی در خانواده ها پشتیبانی شده و سیر شدیدتری را در پیش می گیرد.

در معیارهای تشخیصی تحقیقاتی (Research Diagnostic Criteria)، اختلالات خلقی با علائم روان پریشی ناسازگار خلقی، بر اساس این مفهوم که ناهماهنگی خلقی سیر بدتری از اختلالات خلقی را منتقل می کند، زیر مجموعه اختلال اسکیزوافکتیو (اختلال اسکیزوفرنی عاطفی) دسته بندی می شوند. از سوی دیگر، پیامدهای متفاوتی در این بیماران وجود دارد.

مطالعات پیامد افسردگی سایکوتیک با علائم ناسازگار خلقی، به دلیل عدم تطابق با معیارهای این دسته، به سختی قابل تفسیر است. به عنوان مثال، در چه نقطه ای یک هذیان را ناسازگار با خلق می دانند؟ آیا فریب آزار و اذیت شیطان، FBI و یا روحیه در دسته‌های مختلفی هستند؟ حتی اگر یک اجماع واضح در مورد ناهماهنگی خلقی وجود داشته باشد، آیا همه علائم روان پریشی باید خلق ناسازگار باشند؟ چگونه محققان بیمارانی که دارای 50 درصد علائم روان پریشی و ناسازگار با خلق و خوی هستند را طبقه بندی می کنند؟

در مورد 10٪ علایم افسردگی ساسکوتیک یا یک علامت ناسازگار خلقی چطور؟ از آنجایی که معیارهای تشخیصی تحقیقاتی برای اختلال اسکیزوافکتیو با معیارهای DSM متفاوت است، براساس ویژگی‌ های افسردگی سایکوتیک در یک حالت عادی، حتی اگر حالت‌ های روانی در نظر گرفته شوند، تمام مطالعات این تشخیص قابل‌ مقایسه نیستند.

صرف نظر از اینکه روان پریشی چگونه طبقه بندی می شود، اکثر شواهد نشان می دهد که هیچ تفاوتی در پیامد افسردگی روان پریشی با علائم خلقی همخوان در مقابل علائم ناسازگار خلقی وجود ندارد.

یکی از نکاتی که در مورد آن اتفاق نظر فزاینده ای وجود دارد این است که علائم روان پریشی ناسازگار خلقی، احتمال افسردگی دوقطبی را بیشتر از افسردگی تک قطبی نشان می دهد.

پیشنهاد می کنیم برای مشخص شدن موضوع، مقاله علائم و نشانه های افسردگی را در ویکی روان مطالعه نمائید.

راه درمان افسردگی سایکوتیک چیست؟

منظور از افسردگی در سنین مختلف چیست

افراد زیادی در بخش مشاوره آنلاین ویکی روان سوال می پرسند که:

  • آیا درمان گیاهی سایکوتیک واقعیت دارد؟
  • راه های درمان افسردگی بدون دارو در خانه برای افسردگی روان پریشانه هم کاربرد دارد؟
  • داروهای افسردگی سایکوتیک چی هستند؟
  • آسان ترین درمان افسردگی سایکوتیک چیست؟

میزان بهبودی خود به خودی افسردگی سایکوتیک، خیلی کم است. در مطالعات اولیه، میزان پاسخ نزدیک به صفر بود، اما مطالعات اخیر میزان پاسخ را تا 30٪ گزارش کردند. مدتی است که پاسخ به روان‌ درمانی خیلی کم شده است، اگرچه رویکردهای شناختی می توانند مقابله در بیماران اختلال خلقی با هذیان را بهبود بخشند.

روان‌ درمانی های دیگر که به صورت کمکی مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:

  1. فعال سازی رفتاری
  2. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان افسردگی مبتنی بر پذیرش و روان پریشی (ترکیبی از فعال سازی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

با این وجود، درمان‌ های جسمی یکی از پایه‌ های درمان افسردگی سایکوتیک هستند. رویکرد دارویی به افسردگی روان‌ پریشی بستگی به این دارد که آیا روان‌ پریشی به‌عنوان زیرمجموعه افسردگی حاد در نظر گرفته می‌ شود یا یک موجودیت مجزا.

اگر افسردگی اساسی بسیار شدید باشد، یک داروی ضد افسردگی به تنهایی با دوز مناسب و با یکی از عوامل تقویت کننده استاندارد، باید موثر باشد. البته داروهای مربوطه تماما باید تحت نظر مشاور روانپزشک آنلاین و حضوری مصرف گردند.

اگر افسردگی سایکوتیک یک اختلال مشخص باشد، درمان روانپریشی و افسردگی هم ضروری است. برای پرداختن به این سوال، مطالعات اولیه دارویی برای افسردگی سایکوتیک شامل داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (TCAs) و/یا داروهای ضد روان پریشی نسل اول (نورولپتیک ها) می شود.

مشاوران روانشناس ویکی روان متخصص در درمان انواع افسردگی:

داروهای افسردگی سایکوتیک کدامند؟

مطالعات بین سال‌های 1966 و 2004، که تنها یکی از آنها از دارونماها استفاده می‌ کرد، میزان پاسخ به آمی‌ تریپتیلین، پرفنازین، یا ترکیبی از آنها، 41، 19 و 78 درصد بهبودی را گزارش کردند.

در مطالعه دیگری که انجام شد، نرخ پاسخ با آمی تریپتیلین به همراه پرفنازین 86 درصد و با آموکساپین، متابولیت داروی ضد روان‌پریشی لوکساپین، 82 درصد بود که دارای خواص ضد افسردگی و ضد روان پریشی است.

یک بررسی سیستماتیک به روز شده از 12 RCT در 11 نشریه که در مجموع 929 بیمار را شامل می شود، تأیید کرد که ترکیب یک داروی ضد افسردگی و یک داروی ضد روان پریشی (درمان ترکیبی) نسبت به یک دارو به تنهایی در کاهش علائم افسردگی در افسردگی سایکوتیک موثرتر است.

این یافته به دلیل تنوع قابل توجه بین مطالعات و همچنین ناهمگنی بیمار و احتمال سوگیری محدود شد. متاآنالیز 8 مرحله حاد RCT در 762 بزرگسال مبتلا به افسردگی سایکوتیک که تا فوریه 2011 انجام شد و نشان داد درمان ترکیبی نسبت به تک‌ دارویی به طور قابل توجهی در اثربخشی و شدت بیماری برتری دارد.

در طول ۲ هفته افزودن پرفنازین به نورتریپتیلین (متوسط دوز 19 میلی گرم؛ 17=n که در درمان افسردگی مالیخولیای بسیار کاربرد دارد) در بیماران افسرده رسایکوتیکی که به 2 هفته مونوتراپی نورتریپتیلین پاسخ ندادند، ممکن است نتیجه یک کارآزمایی بسیار کوتاه با دوز بسیار کم آنتی سایکوتیک باشد.

مقایسه فنلزین مهارکننده مونوآمین اکسیداز (MAOI) در دوزهایی تا 90 میلی گرم در روز و مونوآمین اکسیداز پلاکتی در افسردگی اساسی غیر روان پریشی میزان پاسخ 68 درصدی را نشان داد، اما در روان‌ پریشی تنها 21 درصد را نشان داد. تک دارویی MAOI در افسردگی سایکوتیک موثرتر از تک دارویی TCA نیست.

نتیجه گیری در مورد درمان افسردگی روان پریشانه با دارو

درمان افسردگی در روانشناسی

مطالعات داروهای ضد روان پریشی جدیدتر و داروهای ضد افسردگی در افسردگی سایکوتیک عمدتا شامل چند نسل دوم آنتی سایکوتیک ها و SSRI ها بوده است. یک مطالعه چند مرکزی با حمایت صنعت، شامل دو کارآزمایی دوسوکور 8 هفته ای (124 بیمار در یک کارآزمایی، 125 بیمار در کارآزمایی دیگر؛ میانگین سنی 41 سال) بود. بیمارانی که اکثر آنها علائم روان پریشی همخوان با خلق داشتند به طور تصادفی به اولانزاپین یا ترکیبی از اولانزاپین و فلوکستین تقسیم شدند.

دوزهای معین 11.9-14.5 میلی گرم اولانزاپین و 22.6-23.5 میلی گرم فلوکستین بود. تنها 42 تا 47 درصد از بیماران کارآزمایی ها را تکمیل کردند. در یک کارآزمایی، ترکیب اولانزاپین و فلوکستین به طور قابل‌ توجهی مؤثرتر بود، با کاهش نمرات مقیاس رتبه‌ بندی افسردگی همیلتون (HDRS) از 38.4 به 20.9. در کارآزمایی، دیگر تفاوتی بین گروه ها وجود نداشت. مطالعه دارو درمانی افسردگی سایکوتیک (STOP-PD) یک مقایسه 12 هفته ای از میزان بهبودی (تعریف شده به عنوان نمره HDRS ≤10، عدم رعایت معیارهای MDD و عدم وجود روان پریشی) در 259 مورد بود.

بیماران مبتلا به افسردگی سایکوتیک (میانگین سنی 58.8 سال) به طور تصادفی به مصرف الانزاپین (متوسط دوز 14-15 میلی گرم) یا اولانزاپین به همراه داروی سرترالین (متوسط دوز 169-170 میلی گرم) پرداختند. بیماران باید حداقل یک هذیان با شدت متوسط داشته باشند، هیچ یک از بیماران توهم نداشتند. پس از تصادفی سازی، 63 درصد از بیماران درمان ترکیبی و 47 درصد از بیماران تک دارویی، مطالعه را تکمیل کردند. میزان بهبودی 42% برای درمان ترکیبی در مقابل 24% با اولانزاپین تک دارویی بود. جداسازی آماری از هفته 8 شروع شد.

بر اساس نمرات مقیاس رتبه بندی، برتری درمان ترکیبی نسبت به اولانزاپین، اثر ضد افسردگی و نه اثر ضد روان پریشی به آن نسبت داده شد.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
اسما مشمول اسما مشمول
دکتری روانشناسی
از 87,500 هزار تومان
لیلا امینیان لیلا امینیان
دکترای روانشناسی
از 62,500 هزار تومان
سمیرا رضایی سمیرا رضایی
مشاور روانشناس
از 60,000 هزار تومان
صبا مهرپور صبا مهرپور
مشاور روانشناس
از 60,000 هزار تومان
سحر مدیری سحر مدیری
مشاور روانشناس
از 100,000 هزار تومان
نیلوفر رستگاری نیلوفر رستگاری
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
سید علیرضا مرتضوی سید علیرضا مرتضوی
دکترای روانشناسی
از 300,000 هزار تومان
کتایون داودی کتایون داودی
مشاور روانشناس
از 77,500 هزار تومان

پیشنهاد ویکی روان برای درمان افسردگی سایکوتیک چیست؟

همنطور که بارها اشاره کردیم، افسردگی باید سریع درمان شود. اگر این بیماری درمان نشود روز به روز بدتر خواهد شد. اگر به هر دلیل درگیر بیماری افسردگی هستید، پیشنهاد می کنیم موضوع را با مشاور روانشناس افسردگی در میان گذاشته و برای درمان قطعی ودتر اقدام نمائید.

شما دوست عزیز می توانید از سراسر دنیا در جلسات مشاوره غیر حضوری ویکی روان شرکت کرده و با مشاور مورد نظرتان جلسه مشاوره برای درمان افسردگی به شکل صوتی و تصویری برگزار نمائید:

مشاوره آنلاین افسردگی

ویکی روان

ویکی روان سامانه سلامت روان با خدمات متنوع برای تمام فارسی زبانان است. می‌توانید در ویکی روان مشاوره روانشناسی برگزار کنید، در وبینارهای روانشناسی شرکت کرده و از مطالب مرتبط با روانشناسی استفاده کنید. جلسات مشاوره روانشناسی ویکی روان به صورت آنلاین، تلفنی و متنی برگزار می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا