سه حلقه ای و چهار حلقه ای

داروهای سه حلقه ای و چهار حلقه ایکه داروهای «چند حلقه‌ای» نیز نامیده می‌شوند، به همراه مهار کننده‌های متوآمین اکسیداز، داروهای ضدافسردگی کلاسیک به شمار می‌روند.

داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای را می‌توان به دو گروه آمین‌های ثالث و آمین ثانوی تقسیم نمود.

اثر کوتاه مدت این داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و چهار حلقه ای از طریق کاهش بازجذب نوراپی نفرین و سروتونین و وقفه گیرنده‌های موسکارینی استیل کولین و هیستامین حاصل می‌شود.

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا