روابط زناشوییآقایان بخوانندمطالب آموزنده درباره ازدواج در ویکی روان

هفت باور نادرست مردها درباره زنان

باور نادرست مردها درباره زنان معمولا سوءبرداشت ها و یا سوء تعبیرهایی هستند که خصوصیات رفتاری منفی را تعمیم داده و آن را به کل یک گروه (کل زن ها) نسبت میدهند. هنگامی که مردی با زنی رابطه دارد که به طرزی خود آگاه یا نا خود آگاه به یکی از باورهای نادرست زیر اعتقاد دارد، خود را درگیر نبردی بی امان با او میبیند تا در برابر کلیشه هایی که هیچوقت ارتباطی با او ندارد، از خود دفاع کند. در زیر به هفت باور نادرست مردها درباره زنان اشاره شده است.

باور نادرست مردها درباره زنان کدامند؟

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

زن ها سیری ناپذیرند

“هرگز نمیشود زنها را خوشحال و راضی کرد، پس اصلا چرا خودمان را اذیت کنیم؟ “، “اول این را میخواهد، بعد چیز دیگری را، خواسته هایش تمامی ندارد”، “زن ها مدام نق میزنند و از غرغر کردن سر مردان انرژی میگیرند”.

در واقع وقتی که مردها به نیاز و خواسته همسرشان گوش میدهند یا تلاش او را مبنی بر بهبود رابطه میبینند ( ممکن است با سرزنش و گله و شکایت همراه باشد)، فقط و فقط یک چیز را میبینند که زن ها هیچ وقت راضی نمی شوند.

در اصل زن ها به دنبال آن هستند که همه چیز را اصلاح و بهتر کنند. هر گاه زنی برای بهبود رابطه پیشنهادی دارد به این معنا نیست که شما را سرزنش میکند یا انتقاد میکنن، بلکه به این معناست که متعهد است که رابطه اش را به رابطه ای مطلوب تبدیل میکند. این باور نادرست مردها از باورهای شایع است.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
اسما مشمول اسما مشمول
دکتری روانشناسی
از 87,500 هزار تومان
پگاه عبادی پگاه عبادی
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
مهدیه پاکدامن مهدیه پاکدامن
مشاور روانشناس
از 60,000 هزار تومان
مریم بنی عامریان مریم بنی عامریان
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
زهره قربانی زهره قربانی
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
معصومه چوبین معصومه چوبین
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
علی اشرف نورمحمدی علی اشرف نورمحمدی
دکتری روانشناسی
از 100,000 هزار تومان
آناهیتا افخمی آناهیتا افخمی
مشاور روانشناس
از 210,000 هزار تومان

حفظ و نگهداری زن ها مشکل است

” حفظ زن ها خیلی کار می برد – واقعا آدم را خسته می کند”، “زن ها خیلی سفت و سخت و پر توقع هستند”، “رابطه با زن ها مشکل است”.

 در واقع حفظ و نگهداری یک رابطه صمیمی مشکل است.  زن ها استانداردهای بالایی برای روابط صمیمی خود دارند، نه از آن جهت که ایراد گیر و پر توقع هستند، بلکه از آن جهت که عمیقا متعهد و پایبند به عشق خود بوده و میخواهند موفق باشند.

زن ها می خواهند مردها را کنترل کنند

” زن ها می خواهند آدم را کنترل کنند و همه جا آنها را تعقیب کنند”، “محال است زن ها نسبت به چیزی بی خیال شوند. آنقدر به آدم گیر می دهند تا سرانجام کاری را که می خواهند، برای شان انجام دهی”، ” زن ها دوست دارند از آدم یک نوکر و بله قربان گو و زن ذلیل بسازند”.

 این یک باور نادرست مردها درباره زنان میباشد. در واقع زن ها میخواهند آنچه در توان دارند از روی عشق به همسر و رابطه شان بدهند. حال به هر شکل که باشد:

سازماندهی نظرات، پیشنهادها، جایگزین ها و… هنگامی که مرد این تلاش زن را به معنای تلاش برای مغلوب کردن یا کنترل او تعبیر میکند، در واقع اساسی ترین جلوه های عشق زن نسبت به خود را پس زده است.

باور نادرست مردها درباره زنان

زن ها حسود هستند

“زن ها خیلی حسود هستند. انگار میخواهند مردها را تصاحب کنند”، “همه زن هایی که میشناسم از این وحشت دارند که روزی کسی مرد زندگیشان را از آنها بدزدد”، “مرد های بیچاره حق ندارند با زن دیگری حرف بزنند، وگرنه زنشان حسادت میکند”، ” زن ها بدشان نمی آمد چنانچه میتوانستند ما را در غل و زنجیر کنند و چشمان مان را ببندند تا اصلا نتوانیم به زن دیگری نگاه کنیم”.

در واقعیت زن ها رابطه و پیوند خود و همسرشان را با خطر و تهدیدی مواجه میبینند و به این دلیل با حالتی تدافعی برخورد میکنند. زن ها میخواهند محافظ و نگاهبان روابط صمیمی و نزدیک خود با همسرشان باشند.

زن ها زیاده از حد احساساتی هستند

“زن ها خیلی نازک نارنجی و زودرنج هستند و با کوچکترین چیزی ناراحت میشوند”، زن ها فقط احساس دارند.

از تفکر و منطق و اینطور حرف ها خبری در آن ها نیست. به همین دلیل سریع به همه چیز واکنش نشان میدهند”، “زندگی با زنان مثل یک ملودرام احساساتی است”.

زن ها با احساسات خود در تماس هستند و نمیتوانند به سرعت و سهولت مردها احساسات خود را خاموش کنند و این به این معنی نیست که زنها احساسات افراطی و زیادی دارند.

زن ها از لحاظ فیزیکی، روحی، احساسی، عاطفی و روانی حساس تر هستند و همین احساساتی بودن باعث میشود که بتوانند مردها را بپرستند و احساسات خوبی در آنها تولید کنند.

زن هایی که قوی و توانا هستند نیاز ی به توجه و مراقبت ندارند

دیگر باور نادرست مردها درباره زنان این است که ” زن هایی که خیلی قوی و مستقل و موفق هستند نیازی به مردها ندارند و بهتر است که تنها زندگی کنند”، “او خیلی قوی است و از پس همه چیز بر می آید”، “زن های مستقل نیازی به شوهر ندارند”.

در واقع به این دلیل که زنها قوی و مستقل هستند، لزوما به این معنی نیست که نیاز به حمایت و مراقبت ندارند. اشتباهی که مردان مرتکب میشوند این است که قدرت و توانایی را با خود کفایی اشتباه میگیرند.

صرف اینکه زن ها در یک یا چند مورد احساس توانایی و لیاقت میکنند و به کمکی احتیاج ندارند به این معنا نیست که هیچ گاه به کمک کسی احتیاج پیدا نمی کنند.

گاهی اوقات زن ها دوست دارند قدرت، توان، حمایت و مراقبت یک مرد را احساس کنند و این باعث ایجاد احساس امنیت و ارزشمندی در زن ها میشود.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
بابک ساسانی بابک ساسانی
دکتری روانشناسی
از 100,000 هزار تومان
مریم جاویدی مریم جاویدی
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
مهرانگیز متقی مهرانگیز متقی
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
نسرین دشتبانیان نسرین دشتبانیان
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
فرشته همدانی فرشته همدانی
مشاور روانشناس
از 55,000 هزار تومان
سمیه بهاروند سمیه بهاروند
مشاور روانشناس
از 280,000 هزار تومان
کیومرث مروت کیومرث مروت
دکتری روانشناسی
از 75,000 هزار تومان
زهرا محبوبی زهرا محبوبی
دکتری روانشناسی
از 62,500 هزار تومان

یک باور نادرست مردها درباره زنان این است که آنها آزادی مرد را مختل میکنند

“همین که ازدواج کنی پاهایت در غل و زنجیر میروند”، ” همین که به زنی تعهد دادی، دیگر زندانی او خواهید بود، تا بوده همین بوده”، “زنها دوست دارند مرد را کنترل کنند که هر گونه تفکر مستقلی را از او سلب کنند”.

دیگر باور نادرست مردها این است که آنها احساس میکنند اگر تسلیم خواسته های یک زن شوند، مثلا موافقت کنند هنگامی که به مقصد رسیدند به آنها زنگ بزنند یا درباره موضوعی که مطرح کرده با آنها صحبت کنند و نظر او را به حساب بیاورند، یعنی آزادی خود را از دست داده اند.

 در واقع زن ها دوست دارند رابطه ای متعهدانه و صمیمانه ایجاد کنند. زن ها هرگز سعی نمیکنند چیزی را از مردشان سلب کنند. بر عکس آنها میخواهند عشق، فداکاری، از خود گذشتگی، تعهد، پای بندی و وفاداری خودشان را به مردشان هدیه بدهند.

فاطمه صبوری پور

سی ساله ليسانس روانشناسی عمومی فوق ليسانس روان شناسی تربيتی دانشجوی دكتری روانشناسی تربیتی

‫2 دیدگاه ها

  1. خخخ همش ماله کشی . خصوصا اخری که کلا جمله رو تغییر دادید ! بهتره بحای ماله کشی رو اشتباهات اخلاقیتون، سعی در اصلاحش داشته باشید . خیلی از عادات زنان مثل همین که رسبدی زنگ بزن باعث ایجاد حس بی اعتمادی و کنترل شدن در مرد میشود که برای یک رابطه سمه …

    1. محمد عزیز سلام،
      ایجاد و نگهداری رابطه سالم و رو به پیشرفت نیازمند انجام کارهایی هست که شاید برای ما سخت و یا حتی در ابتدا عجیب باشه.
      در مورد آخر گفته شد که خانم ها نیاز به اعتماد سازی دارند و یک راه اعتماد سازی برای آنها اینه که در جریان پاره ای از امور آقایان باشند که این با کنترل کردن مرد کاملا متفاوته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا