خودارضایی

خودارضایی یکی از پدیده های ناپسند میباشد که بسیاری از افراد در سنین مختلف بدون توجه به وضعیت تاهل با آن دست به گریبان هستند.

استمنا پدیده ای ریشه دار و گسترده است، در جوامع مختلف مشکل آفرین شده و روانشناسان بسیار درباره آن تحقیق و مطالعه کرده اند، چرا که میتواند مشکلات روحی روانی و البته جسمانی بسیاری را به همراه داشته باشد.

اثرات خود ارضایی در دراز مدت خود را نشان میدهند و فرد مبتلا به این پدیده به سختی میتواند آن را کنار بگذارد. از این رو علاوه بر نیازهای جنسی، اقدام به خودارضایی به صورت عادی همیشگی را در دسته اختلالات روانی قرار میدهند.

خودارضایی یکی از عوامل تخریب کننده پایه هایخانواده و جامعه میباشد و میتواند اثرات جبران ناپذیری را به جای بگذارد.

در این بخش قصد داریم به بررسی موضوعات مرتبط به استمنا از قبیل علت خود ارضایی ،راه های ترک خودارضایی، عوارض خودارضایی و مسائل مربوط به آن را داریم.

باسایت روانشناسیویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا