طالع بینی

طالع بینی چیست ؟

طالع بینی چیست ؟ ستارگان و سیارگان همیشه الهام گرفته از حس عجیبی هستند.

بسیاری از فرهنگ ها اعتقادی خاص به آسمان دارند و واقعا چهره الهی را در آن می بینند.

حرکاتی موزون و هماهنگ مربوط به عالم هستی در مقیاس هایی عظیمی وجود دارد و حرکاتی دیگر در درون هرکدام از ما نهفته است.

طالع بینی چیست ؟

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

در جواب سوال طالع بینی چیست باید گفت طالع بینی، حاصل مطالعه الگوها و ارتباط بین سیارگان در حال حرکت می باشد.

موضوعاتی مانند، تولد، عشق و ارتباط با دیگران، عناصر تشکیل دهنده و در نهایت علم و دانش مربوط به آن، می تواند ابزاری جهت پی بردن به معنا و مفهوم طالع بینی باشد.

تمام چیزها در جهان با هم ارتباط دارند و از آغاز خلقت بشریت این حس درونی شناخته شده است.

از لحاظ فنی ستاره شناسی علمی است که ارتباط بین اجرام آسمانی و  وقایع روی زمین را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

این مطالعه بر روابط، الگوها و چرخه ها نیز تمرکز می کند و با درک کامل ما از ماهیت روانشناسی ، پنجره ای را به رویمان باز می کند.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
رویا قشقائیان رویا قشقائیان
مشاور روانشناس
از 60,000 هزار تومان
پروانه صفایی مقدم پروانه صفایی مقدم
دكتراى روانشناسى
از 175,000 هزار تومان
فرح ناز حیاة غیبی حقیقی فرح ناز حیاة غیبی حقیقی
مشاور روانشناس
از 100,000 هزار تومان
پریوش شیخ الاسلامی پریوش شیخ الاسلامی
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
سعید بابایی سعید بابایی
دکتری روانشناسی
از 100,000 هزار تومان
پری سیما رستمی پری سیما رستمی
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
زهرا جعفری زهرا جعفری
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
صدیقه صفایی صدیقه صفایی
دکتری روانشناسی
از 60,000 هزار تومان

معنی طالع بینی

 

چنین درکی باعث پذیرش حسی از معنا و هدف می باشد و همچنین باعث الهام بخشیدن به تحولات می شود.

طبق گفته کارل یونگ، روح ما از طریق زبان تصاویر و نشانه ها با ما صحبت می کند و طالع بینی سیاره ها نشانه ای از الگوهای راستین هستند.

در پی یافتن جواب طالع بینی چیست میتوان ذکر کرد:

طالع بینی تکنیک هایی را برای دریافت و تعبیر مفاهیم و دانشی ارائه می دهد که ذهن انسان می تواند آن ها را درک کند

این یک پلی است که به روش های مختلف بخش های زیادی را با کل عالم مرتبط می کند.

برخی بر این باورند که سیارات باعث بروز حوادث، شرایط و احساسات می شوند.

دیدگاه دیگر این است که سیارات یک آینه و بازتابی را فراهم می کنند. انعکاس کردن همان انرژی زرین است.

نظام گیتی ابدیت با کنجکاوی و حیرت ما آکنده شده است.

به دنبال یافتن اینکه طالع بینی چیست ما همچنان در آسمان شب، به دنبال پاسخ، هدایت و حکمت بی انتهای آن می پردازیم.

طالع بینی چیست یک علم است؟

این موضوع بیشتر در حیطه علم متافیزیک کنکاش می شود و مطالعه آن چیزی فراتر از علم فیزیک است.

برای شفاف کردن موضوع باید جنبه علمی طالع بینی را بررسی کرد.

این مشابه رشته های دیگری است که برطبق نظریه های باستانی الگوهای انرژی مانند فنگ شویی، طب سوزنی و یوگا مبتنی شده است.

طالع بینی در سطوح بالا، تسلط بر علم خاص و هنرهای حسی بصری ایجاد می شود.

همان طوری که ترتیب اولیه شناخته شده زندگی از ماقبل تاریخ ثبت شده است، این علم را مادر همه علوم نامیده اند

ساعت آسمانی در طالع بینی

طالع بینی چیست

فرضیه طالع بینی چیست این است که حرکات سیارگان برلحظه هایی از زمان تاثیر می گذارند.

از آنجایی که ما بخشی از عالم خلقت هستیم، لحظه تولد ما بر روی ساعت آسمانی ثبت شده است.

سیاره ها همان طوری که حرکت می کنند، انرژی های ثابت در زمان، با نمودار تولدمان ارتباط برقرار می کنند

امروزه پژوهشگران می توانند بر روی اسطوره ها، مشارکت های نمادین و خرد اخترشناسان گذشته، تحقیق و تفحص کنند.

چرخش سیارگان دورافتاده، روند نسل ها و جابه جایی سالانه خورشید از طریق زودیاک را نشان می دهد.

خودت را بشناس

در بیان اینکه طالع بینی چیست میتوان گفت:

طالع بینی یک ابزار شگفت انگیز از کشف خود شناسی به شمار می آید

مهم نیست که چگونه به آن فکر می کنید. در ابتدا قطعات پازل ممکن است با هم همخوانی نداشته باشند.

اما اگر آن ها را کنار یکدیگر قرار دهید، در جاهایی خاص همانند آوای ارکستر، حرکات موزونی از کهکشان ها را احساس می کنید.

اگر فکر می کنید که زندگی، مجموعه ای از یک سری حوادث و اتفاقات نامعلوم می باشد، طالع بینی می تواند کمک مفیدی باشد تا نشان دهد، همه رویدادها به دلایلی رخ داده اند

 در این حالت تابش نور می تواند تضاد درونی آن و یا نقاط قوت طبیعی را نشان دهد.

در مورد شناخت روان، نمودار تولد، راهنمایی برای شناسایی خود می باشد که وضعیت روحی جدید را مشخص نمی کند.

شناسایی نمودار تولدتان

ریشه علمی طالع بینی

اگر واقعا دنبال این هستید که طالع بینی چیست ممکن است در ابتدا شما را گیج کند.

زیرا وارد یک بینش جدیدی می شوید.

در مورد نمودار تولد، در سه قسمت سیاره، نشانه و علامت نیز وجود دارد.

ترکیبی از اتفاقات در طالع بینی وجود دارد که شامل این سه قسمت می شود.

هر چه بیشتر یاد می گیرید، درک عمیق تری پیدا می کنید.

پس از آن که سیارات، نشانه ها و خانه ها را شناختید، باید به بررسی جنبه های آن ها بپردازید که همان ارتباط بین عوامل نمودار تولدتان می باشد.

آیا آن ها بر هم عمود هستند؟ یا در فاصله سه گوش و یا یک ششم قرار دارند؟

کجا باید با طالع بینی شروع کنیم؟

طالع بینی علم است

ماهیت انرژی هر علامت، آوازه ای را ایجاد کرده است.

برج جوزا حراف، شایعه گر و تیزهوش است.

برج عقرب، پرشور و صمیمی و برج سنبله، بنیان گرا و خارق العاده است.

علامت خورشید، ماهیت اصلی طبیعت در بیشترین رویدادهای ممکن است. بقیه نمودار، با جزئیات دیگر پر می شود.

همان طوری که در مورد ماه چیزهایی یاد می گیرید، علامت خورشید را در ذهنتان نگه دارید.

مثلا بگویید چه نوعی از برج هستم؟

علم شیمی طالع بینی

بیان اینکه طالع بینی چیست سرنخ هایی از عالم کائنات را نشان می دهد که چرا وقتی با دیگران ملاقات می کنید آن ها را جذب کرده، یا پس زده و یا بی تفاوت از کنار شان می گذرید.

این کمک می کند تا آسیب های کمتری به قلبتان وارد کنید.

اما همچنین پرچم های بالقوه ای را برای مراقبت از خود نشان می دهد.

برخی از ارتباطات به صورت اصطکاکی به وجود می آیند و جنبه علمی طالع بینی کمک می کند تا دیدگاه طولانی تری را بیابند.

آن ها را به عنوان چالشی که سبب رشد بیشتر می شوند، نیز مشاهده کنید.

طالع بینی و بازی زمانی

دانستن حکمت ستاره شناسی خورشید، یک حس پر جنب و جوشی از تصورات پیوسته بالقوه را در وجودتان ایجاد می کند.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
سید علیرضا مرتضوی سید علیرضا مرتضوی
دکترای روانشناسی
از 300,000 هزار تومان
محمد جواد اسکندری محمد جواد اسکندری
مشاور روانشناس
از 60,000 هزار تومان
پروانه طاهری خراسانی پروانه طاهری خراسانی
مشاور روانشناس
از 62,500 هزار تومان
سعیده حسنی سعیده حسنی
مشاور روانشناس
از 300,000 هزار تومان
پوریا رضائی پوریا رضائی
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
مریم سادات موسی کاظمی مریم سادات موسی کاظمی
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
زهرا محبوبی زهرا محبوبی
دکتری روانشناسی
از 62,500 هزار تومان
مهندس محمد خانی مهندس محمد خانی
مهندس آی تی
از 150,000 هزار تومان

استفاده های دیگر طالع بینی در مورد درک روابط، چه چیزهای دیگری می تواند باشد؟

طالع بینی می تواند شناخت عمیق تری از روابط خود با کارفرمایان، خواهر و برادر، پدر و مادر، فرزندان، دوستان و همکاران را به شما بدهد.

حتی مقایسه نمودارهای تولد زوجین می تواند منجر به درگیری آن ها شود حال متوجه شدید طالع بینی چیست ؟

این نوع تجزیه و تحلیل تحت عنوان Synastry شناخته شده است که می تواند سطوح مختلفی را به چالش بکشاند و از سویی برای تحقق بخشیدن اهداف انسان ها از آن ها حمایت کند.

ویکی روان

ویکی روان سامانه سلامت روان با خدمات متنوع برای تمام فارسی زبانان است. می‌توانید در ویکی روان مشاوره روانشناسی برگزار کنید، در وبینارهای روانشناسی شرکت کرده و از مطالب مرتبط با روانشناسی استفاده کنید. جلسات مشاوره روانشناسی ویکی روان به صورت آنلاین، تلفنی و متنی برگزار می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا