خانه / روانشناسی / طالع بینی

طالع بینی

طالع بینی از قدیمی ترین علوم و در شاخه ستاره و اختر شناسی میباشد که همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و دانشمندان بسیاری و بررسی و تحقیق در این حوزه مشغول بوده اند اما عده ای بر صحت و علمی بودن مباحث مطرح شده در طالع بینی با دیده تردید نگاه میکنند.

طالع بینی دارای ابعاد گوناگون میباشد که بر بخش های بسیار زیادی از زندگی فردی و اجتماعی ما تاثیر میگذارد که در بخش روانشناسی طالع بینی به مطالعه و بررسی آنها میپردازیم.

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

طالع بینی چیست ؟

طالع بینی چیست ؟ ستارگان و سیارگان همیشه الهام گرفته از حس عجیبی هستند. بسیاری از فرهنگ ها اعتقادی خاص به آسمان دارند و واقعا چهره الهی را در آن می بینند. حرکاتی موزون و هماهنگ مربوط به عالم هستی در مقیاس هایی عظیمی وجود دارد و حرکاتی دیگر در …

بیشتر