روانشناسی اجتماعی

آشنایی با روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی به عنوان یکی از شاخه های علم روانشناسی به معنی شناخت و درک رفتارهای افراد در جامعه هست. ( Baron, Byrne & Suls 1989 ) روانشناسی اجتماعی را چنین معنا کرده‌اند:

با مطالب روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

تعریف روانشناسی اجتماعی

” علمی که به دنبال درک و فهم دقیق رفتارهای اجتماعی افراد و دلیل این رفتارها در موقعیت‌های اجتماعی هست.”

روانشناسی اجتماعی در حقیقت نگاه دقیق‌تری به رفتارهای افراد در جامعه و تأثیر این رفتارها بر یکدیگر و اتفاقاتی درنتیجه‌ی این رفتارها در جامعه می‌افتد نگاه دقیق‌تری می‌اندازد

روانشناسی اجتماعی همچنین با برگ خریدهایی که باعث بروز رفتارهای اجتماعی انسان‌ها در حضور دیگر افراد می‌شود، در ارتباط هست و در موقعیت‌هایی که برخی رفتارها و احساسات خاص رخ می‌دهند، را بررسی می‌کند.

روانشناسی اجتماعی در حقیقت با چگونگی ایجاد این احساسات، افکار، عقاید، عکس‌العمل‌ها و اهداف اجتماعی که باعث تأثیر بر دیگر تعاملات اجتماعی می‌شود، نیز در ارتباط است.

عناوینی که در مفهوم روانشناسی اجتماعی دخیل می‌باشند شامل:

  • مفهوم خود
  • شناخت اجتماعی
  • تئوری نسبیت
  • تأثیرات اجتماعی
  • فرایندهای تشکیل گروه
  • تبعیض
  • فرایندهای درون فردی
  • تجاوز
  • نگرش‌ها و کلیشه‌ها

تاریخچه‌ روانشناسی اجتماعی

تأثیرات اولیه روانشناسی اجتماعی

ارسطو معتقد است که انسان‌ها ذاتاً موجوداتی اجتماعی هستند.

به همین دلیل است که ما به‌صورت اجتماعی زندگی می‌کنیم (رویکرد متمرکز گرایی انسان‌ها).

اما افلاطون معتقد است که این دولت است که انسان‌ها را متمرکز و آن‌ها را تشویق می‌کند تا وظایف اجتماعی را برعهده‌گرفته و در اجتماع به آن‌ها عمل کنند (رویکرد اجتماعی محور).

حتما بخوانید

هگل (۱۷۷۰-۱۸۳۱) در این رابطه می‌گوید که:

ارتباط بسیار تنگاتنگ و غیرقابل‌انکاری بین جامعه و توسعه‌ی ذهنی اجتماعی انسان‌ها وجود دارد

همین مسئله باعث ایده‌های اجتماعی ذهنی افراد می‌شود که در بحث روانشناسی اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند.

Lazarus & Steinthal در مورد تأثیرات انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها در سال ۱۹۶۰ چنین می‌گویند:

در این زمان، Volkerpsychologie بر جامعه حکم‌فرما شده بود و بر روی یادها و ذهنیت اجتماعی تأکید داشت.

این ایده همچنین بر پیشرفت‌های شخصی که براثر تأثیرات جامعه و فرهنگ اتفاق می‌افتادند، نیز تأکید داشت.

بخصوص توسعه‌ی زبان که یکی از محصولات اصلی اجتماع می‌باشد و وسیله ای برای بیان عقاید شخصی در جامعه نیز محسوب می شود.

با این حال Therefore Wundt به مطالعه ی اسلوب شناسی زبان و تأثیرات آن در جامعه تشویق شد.

آشنایی با روانشناسی اجتماعی

متون اولیه درباره روانشناسی اجتماعی

متونی که درباره روانشناسی اجتماعی وجود دارند، در ابتدا از قرن ۲۰ شروع شده اند.

اولین کتاب ارزشمندی که در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر شده بود (An Introduction to Social Psychology)

این کتاب شامل چندین فصل در مورد احساسات و عواطف، اخلاقیات، شخصیت، مذهب و تفاوت های آن ها می‌باشد که توسط McDougall در سال ۱۹۰۸ به چاپ رسیده است.

او معتقد است که رفتارهای اجتماعی ذاتی و غریزی می باشند و افراد از این طریق انتخاب هایشان را انجام می دهند.

اما این عقیده مبنای درستی برای روانشناسی اجتماعی امروزه محسوب نمی شود.

کار  Allport در سال۱۹۴۲ باعث شد تا تفکرات اخیری که در این زمینه وجود داشت بسیار توسعه پیدا کنند.

زیرا او معتقد بود که رفتارهای اجتماعی درنتیجه‌ی تعامل بین افراد در جامعه اتفاق می‌افتد.

او همچنین یک رویکرد اسلوب شناسی جدیدی اتخاذ کرد، تحقیقاتی در این زمینه انجام داد.

این رشته (روانشناسی اجتماعی) را نوعی علم نامید که به معنی بررسی رفتارهای افراد و چگونگی تأثیر این رفتارها بر دیگر افراد جامعه و پاسخ به رفتارهای اجتماعی می‌باشد.

کتاب Allport  نیز به موضوعاتی که امروزه در جامعه وجود دارند مانند احساسات، انطباق و تأثیر یک فرد بر دیگری تاکید دارد.

Murchison نیز اولین کتاب خود در زمینه ی روانشناسی اجتماعی در سال ۱۹۳۵ منتشر کرده است.

Murphy & Murphy نیز کتابی که خلاصه ای از ۱۰۰۰ بررسی و مقاله ی مختلف در مورد روانشناسی اجتماعی می‌باشد را در سال ۱۹۳۱- ۱۹۳۷ منتشر کرده است.

همچنین مقاله ی دیگری نیز در زمینه ی تعاملات بین جامعه و افراد وجود دارد که توسط Klineberg در سال ۱۹۵۰ به چاپ رسیده است.

آزمایش های اولیه در مورد روانشناسی اجتماعی

در مورد اولین آزمایش واقعی که در این زمینه انجام شد، مخالفت های زیادی نیز وجود داشته است.

اما از میان این مخالفان، این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند:

Triplett متد های تجربی را برای بررسی عملکرد دوچرخه سواران و دانش آموزان در یک جامعه بکار گرفت تا ببیند که چگونه حضور دیگران بر عملکرد آن ها تأثیر می گذارد.

در نتیجه چگونه افراد در موقعیت های اجتماعی رفتار می کنند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند.

در سال ۱۹۳۵، مقالات و تحقیقاتی که در زمینه ی هنجار های اجتماعی نوشته شده بودند، افزایش پیدا کردند.

این مقالات در حقیقت در مورد رفتارهای انسان‌ها بر اساس قوانین جامعه تاکید داشتند.

سپس Lewin et al در سال ۱۹۳۹ تحقیقات تجربی خود را در مورد رهبری و فرایند تشکیل یک گروه آغاز کرد و بر روی بررسی هایی که تحت رهبری افراد مختلفی انجام شده بودند، تحقیقاتی انجام داد.

تحولات بعدی

بسیاری از تحقیقات کلیدی که پیرامون روانشناسی اجتماعی انجام شده اند، پس از جنگ جهانی دوم توسعه ی بیشتری پیدا کرده اند.

یکی از این موارد فلسفه بی تفاوتی در جامعه میباشد.

دقیقا زمانی که افراد جامعه به رفتارهای افراد در گروه و تعامل با یکدیگر در موقعیت های اجتماعی توجه و علاقه نشان دادند.

این مطالعات مهم در زمینه های مختلفی انجام شده است.

برخی از مطالعات بر روی این مسئله تاکید داشته اند که چگونه این نگرش‌ها شکل می گیرند، در مفاهیم اجتماعی تغییر می کنند و اندازه گیری می شوند تا اطمینان حاصل شود که تغییری داشته اند یا خیر.

در میان بسیاری از مقالات و متونی که در زمینه ی روانشناسی اجتماعی وجود دارد.

مهم ترین آن ها مقاله ای بود که توسط  Milgram  جمع آوری و در مقاله ی “electric shock”  به چاپ رسیده بود.

که به قوانین حکومتی که در ایجاد رفتارهای اجتماعی دخیل هستند، توجه داشت.

همچنین Zimbardo نیز انطباق قوانین در زندگی اجتماعی را بطور قابل توجهی اثبات کرده است.

سپس موضوعات گسترده تری همچون ادراک اجتماعی، تجاوز، روابط، تصمیم گیری ها، رفتارهای طرفدارانه و مشارکت ها نیز ظهور کردند.

که بسیاری از آن ها امروزه موضوعات بسیار مهمی محسوب می شوند که در آینده در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد.

بنابراین رشد مفهوم روانشناسی اجتماعی، در چند دهه پس از ۱۹۴۰ اتفاق افتاده است.

اگر در ب خاطر بسیاری از مشکلات روزمره زندگی نیازمند مراجعه به یک مشاور روانشناس خوب هستید می توانید هم اکنون در جلاست روانشناسی آنلاین وب سایت مشاوره روانشناسی ویکی روان شرکت کنید؛ یکی از مزیت های بزرگ ما این که مشاوره روانشناسی خارج از کشور به صورت مجازی برگزار می کنیم. در ویکی روان مشاوره ازدواج آنلاین به صورت دقیق تز یعنی مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره بعد از ازدواج، مشاوره جنسی آنلاین و سکتس تراپی ، مرکز مشاوره خانواده آنلاین و مشاوره کودک و نوجوان آنلاین ، مشاوره افسردگی آنلاین و درمان آن، مشاوره خیانت آنلاین و مشاوره بعد از خیانت ، مشاوره شکست عشقی آنلاین و مشاوره شکست عاطفی ، مشاوره طلاق آنلاین و  مشاوره پش از طلاق ، مشاوره روانکاوی آنلاین، مشاوره اعتماد به نفس آنلاین ، مشاوره اضطراب آنلاین و مشاوره استرس ، مشاوره وسواس آنلاین ، مرکز ترک اعتیاد آنلاین و مشاوره اعتیاد برگزار می گردد.

درباره ویکی روان

وب سایت روانشناسی ویکی روان محیطی صمیمی و مطمئن برای کسب دانش مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی بر اساس روانشناسی میباشد. میتوانید سوالات و مشکلات شخصی خود را با ما در میان بزارید تا روانشناسان ویکی روان در کمترین زمان پاسخ گوی شما باشند

این و هم چک کنید

علائم پایین بودن عزت نفس

۱۶ مورد از علائم عزت نفس پایین (کمبود عزت نفس)

علائم عزت نفس پایین در بسیاری افراد دیده می شود اما بیشتر آنها زیر بار …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *