خلاقیت

خلاقیت میتواند در فرد یا در گروهی از مردم نمود کند. این موهبت الهی در تمام ابعاد زندگی بسط داده شده است، خلاقیت به محیط های هنری، نوع برخورد با دیگران، صفات شخصیتی، نوع کسب و کار و بسیاری چیزهای دیگر مرتبط میباشد.

راه های افزایش تفکرات خلاقانه بسته به شرایط موجود هر فرد متفاوت خواهد بود اما هدف اصلی کسب تفکر خلاقانه و دوری از تکرار و تقلید است. ذهن انسان از قدرت بسیار زیادی برای تولید ایده های خلاقانه بهره برده است.

بدون این بخش زندگی یکنواخت و کسل کننده میشود و دیگر جذابیت های همیشگی را ندارد.

در این بخش به مطالعه و بررسی موضوع خلاقیت از دید روانشناسی میپردازیم.

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا