اختلالات کنترل تکانه

در اختلالات کنترل تکانه ناتوانی برای مقاومت در مقابل یک تکانه یا انگیزه که برای دیگران یا خود خطرناک بوده و با احساس لذت پس از تحقق آن همراه است.

در ادامه بیشتر به بررسی انواع اختلالات کنترل تکانه می پردازیم.

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا