خانه / حیوانات

حیوانات

حیوانات نیز همچون انسان ها دارای روانشناسی تخصصی هستند چرا که حیوانات هم میتوانند با تغییر در فصول ساز، شرایط محیطی و بسیاری عوامل دیگر دچار افسردگی و یا تغییرات روحی شوند. علم روانشناسی حیوانات ابتدا به بررسی بیماری های روانی و بعد به راه های مقابله با آنها مبپردازد.

با ویکی روان همراه باشید.

افسردگی در حیوانات خانگی

افسردگی در حیوانات

حیوانات خانگی دوستان بسیار خوبی برای انسانها هستند و هیچ حسی بهتر از دیدن شادی و بازی گوشی آنها نیست. حیوانات نیز مانند انسانها روزهای خوب و روزهای بد را تجربه میکنند و احساسات متغیری در خلق و خویشان دارند. الیور برتون اعتقاد دارد افسردگی در حیوانات نیز رایج است …

بیشتر