خانه / حیوانات

حیوانات

حیوانات نیز همچون انسان ها دارای روانشناسی تخصصی هستند چرا که حیوانات هم میتوانند با تغییر در فصول ساز، شرایط محیطی و بسیاری عوامل دیگر دچار افسردگی و یا تغییرات روحی شوند. علم روانشناسی حیوانات ابتدا به بررسی بیماری های روانی و بعد به راه های مقابله با آنها مبپردازد.

با ویکی روان همراه باشید.

روانشناسی حیوانات چیست؟

روانشناسی حیوانات

روانشناسی تطبیقی یا روانشناسی حیوانات یک رشته با شاخه های مختلف است که به مطالعه رفتارها و فرآیندهای شناختی حیوانات غیر انسانی می پردازد. این رشته نه تنها اهمیت زیادی برای بر دانش کلی ما در ارتباط با انواع گونه های حیوانات دارد بلکه در علوم اجتماعی انسان نیز از …

بیشتر

افسردگی در حیوانات خانگی

افسردگی در حیوانات

حیوانات خانگی دوستان بسیار خوبی برای انسانها هستند و هیچ حسی بهتر از دیدن شادی و بازی گوشی آنها نیست. حیوانات نیز مانند انسانها روزهای خوب و روزهای بد را تجربه میکنند و احساسات متغیری در خلق و خویشان دارند. الیور برتون اعتقاد دارد افسردگی در حیوانات نیز رایج است …

بیشتر