اختلالات شخصیت

در بررسی بیماری روانی میتوان گفت اگر صفات شخصیتی غیر قابل انعطاف باشد و به اختلال روانی (غیر پسیکوتیک) یا اختلال در عملکرد فرد منجر شود، تشخیص اختلالات شخصیت مطرح می گردد.

به عبارت دیگر، الگوی غیر انطباقی نافذ و مستمر رفتار که عمیقا جا افتاده اند و قابل انتصاب به اختلالات دیگر یا مشکلات فرهنگی نمی باشد، اختلال شخصیت گفته می شود.

در واقع اختلالات شخصیت با ناهنجاری های رفتار ظاهر می شود به طوریکه اطرافین و اجتماع از رفتار ناهنجار بیمار رنج می برند و در نتیجه عکس العمل آنها نسبت به این رفتار نابهنجار باعث ناراحتی بیمار می شود.

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا