خانه / زنگ تفریح / خانم ها بخوانند / خصوصیات زن مستقل چیست؟ ویژگی های زن قوی کدامند؟
زن مستقل

خصوصیات زن مستقل چیست؟ ویژگی های زن قوی کدامند؟

زن قوی و مستقل از ارزش والایی برخوردار است. او میتواند هنگام ورود به یک محفل بجای جلب توجه دیگران به خود، کنترل آن را بدست بگیرید. او میداند چه میخواهد و توانایی رسیدن به آن را دارد. زن مستقل افکار و باورهایی دارد که از ابراز آنها ترسی ندارد.

ویژگی های زن مستقل چیست؟

او شاهزاده ای نیست که در قلعه ای انتظار ناجی خود را بکشد.

او این قلعه را مدت ها پیش ترک گفته و خود را نجات داده است.

زن مستقل برنامه و هدفی دارد که نه از آن بازمیگردد و نه غافل میشود

او قدرتمند است چرا که کارهای خود را بشکلی متفاوت انجام میدهد.

او همواره از فکر خود بهره جسته و میدرخشد.

یک زن مستقل قدرت تصمیم گیری دارد

خیانت زن

زن مستقل از تصمیم گیری هراسی ندارد.

او از اینکه ممکن است با تصمیم خود کسی را برنجاند نگران نیست

هنگامی که به مشکلی بر میخورد تصمیم میگیرد برای رفع آن چه باید بکند.

وی منتظر نمیماند تا کسی برای او تصمیم بگیرد. او میداند چه باید بکند و انجامش میدهد.

او راه های مبارزه با افکار منفی را خوب میداند.

کارهای خود را به تنهایی انجام میدهد

نگاه زنان

زن قوی و مستقل از انجام کارها به تنهایی هراسی ندارد.

اگر قصد تماشای فیلمی را دارد ولی کسی در دسترس نیست تا همراه وی به تماشای آن بپردازند، به تنهایی آن فیلم را تماشا میکند

نه اینکه منتظر کسی باشد که دست او را حین تماشای فیلم بگیرد.

یک زن مستقل و با اعتماد به نفس کارهای خود را به سرانجام میرساند

نگاه زنان عاشق

زن مستقل هنگامیکه که تصمیم به انجام کاری میگیرد آنرا به انجام میرساند.

او منتظر اجازه یا انجام آن توسط کسی نمیماند. وی میبیند که این کار نیاز به انجام گرفتن دارد و انجامش میدهد.

گله و شکایتی نمیکند

انزال زنان

یک زن قوی وقت خود را برای گله کردن از صورت نگرفتن کاری تلف نمیکند.

خود آنرا به انجام میرساند. وی میداند که گله و شکایت حاصلی ندارد و کار نیز به خودی خود انجام نمیشود.

بنابراین آنرا انجام داده و به سراغ کار بعدی خود میرود.

شفاف و بی تعارف حرف را بیان میکند

بررسی رابطه استرس و افزایش وزن

اگر مشکلی در کار بوجود آمده شما را مطلع میسازد.

اگر رفتار نادرستی از شما سر زده به صراحت به شما تذکر میدهد

یک زن مستقل از تذکر دادن به فرد خاطی نمیترسد.

او فرصت طفره رفتن یا ناامید کردن سریع شما را ندارد زیرا دارای مشغله است.

این زن اعتماد به نفس دارد

تظاهر به ارگاسم در زنان

او نقاط قوت و ضعف خود را میشناسد. همین نشانه اعتماد به نفس اوست.

یک زن مستقل همیشه به خودش باور دارد و راجع به خود منفی بافی نمیکند

میداند که ذهنش درگیر بسیاری از  مسائل و مشکلات است ولی با این حال آرامش و کنترل خود را حفظ میکند.

حتما بخوانید

اتکا به نفس از خصوصیات یک زن قوی است

برانگیختن میل جنسی در زنان

یک زن مستقل منتظر نمی ماند تا دیگران کارهای آنها را برایشان انجام دهند.

ممکن است نداند چگونه این کار آن کار را انجام دهد اما اگر بداند که توان انجام آنرا دارد راهی برای انجامش می یابد.

او از دیگران انتظار ندارد که مشکلاتش را حل کنند و تلاش برای حلشان را به انتظار دیگران ماندن ترجیح میدهد.

به خود انگیزه میدهد

انزال در زنان

زن مستقل نیازمند آن نیست که کسی او را به انجام کاری تشویق کند بلکه خودش در انجام کارها مشوق خود است.

او خود را برای شروع کارها تشوبق میکند و انرژی بخش و ترغیب کننده خویش است.

وی با این روحیه خود دیگران را به پیروی از خود نیز تشویق میکند.

به تایید مداوم احتیاجی ندارد

زنان در رابطه جنسی چگونه باشند

یک زن مستقل به مورد پسند قرار گرفتن های مکرر در شبکه های اجتماعی نیاز ندارد.

او مشغول انجام کارهای خود است و برای خود بیشتر از آن احترام قائل است که نیاز داشته باشد دیگران غرور متزلزل او را حفظ کنند.

همیشه یک خانم زن مستقل برای بالا بردن عزت نفس خود سعی در جلب توجه کسی ندارد.

وی بیش از این مسائل، مشغول انجام کارهای خود است.

یک خانم مستقل و  قوی همیشه هدفمند است

او میداند که چه میخواهد بکند و برای انجام آن برنامه ای دارد.

فقط لازم میداند که موانع را از سر راه خود بردارد تا به هدفش برسد.

زمامدار اتفاقات مربوط به خود است

او خود را زمامدار اتفاقات مربوط به خود میداند و صبر نمیکند تا اتفاقات برای وی بیافتند.

یک زن قوی ترجیح میدهد دلیل اتفاقات باشد تا دریافت کننده آنها، او اگر یک رهبر متولد نشده است اما میتواند ویژگی های رهبری را به خوبی بیاموزد.

ریسک پذیری از خصوصیات زن مستقل است

اول مرد یا زن؟

زن مستقل از ریسک های حساب شده هراسی ندارد.

بی فکر نیست و بی تامل وارد موقعیت های خطرناک نمیشود ولی با در نظر گرفتن سود و ضرر، تصمیم خود را اتخاذ کرده و به سوی آن میرود.

نقش قربانی را بازی نمیکند

زن قوی زنی است که معتقد است اتفاقات پیش می آیند و او هدف هجمه آنها نیست.

این زن نمیگذارد مصیبت ها و مشکلات هویت اورا تعریف کنند.

روی خود سرمایه گزاری میکند

احساس خیلی خوب

وی از اینکه وقت، پول و انرژی صرف بهتر ساختن خود کند نمی هراسد.

این زن میداند که بنظور کمک به دیگران ابتدا باید یاری رسان خود باشد

او خود را ابزاری ارزشمند برای خدمت رسانی میبیند که همواره قدردان آن است.

منتظر هیچ کس نمیماند

زنان و مردان

زمان منتظر هیچکس نمیماند، زن مستقل نیز همینطور است.

  • اگر وی به شغلی احتیاج داشته باشد میرود و آنرا می یابد
  • اگر بخواهد خانواده ای از خود داشته باشد
  • میرود و آنرا خلق میکند
  • اگر نیاز به یک شریک عاطفی داشته باشد پیدایش میکند

یک زن مستقل منتظر نمی ماند تا عشق او را پیدا کند بلکه خود به کشف آن میپردازد.

به پوشش های بدن نما اعتقادی ندارد

بی‌ارزشی

آیا زنی میخواهید که شیفته ظاهرتان باشد و در محیط های عمومی و خلوت پیوسته به شما چسبیده باشد؟

اگر اینگونه است پس یک زن مستقل مناسب شما نیست.

زنان مستقل میدانند چه موقع و ابراز عشق کنند.

انها میدانند مخاطب خاص آنها بخشی از زندگی آنهاست نه تمام زندگیشان.

بطور خلاصه، جدای از شما هم زندگی خود را دارند.

ممکن است دوستان اندکی داشته باشد

زنان مستقل ممکن است بسیار ترسناک باشند.

به همین دلیل ممکن است آشنایان زیادی داشته باشند ولی از دوستان صمیمی زیادی برخوردار نباشند.

بدلیل خوی (خودم به تنهایی میتوانم کارهای خودم را انجام دهم) آنها ممکن است گاهی نتوان به آنها نزدیک شد.

با این وجود، هنگامی که این خوی استقلال آنان را با آغوش باز پذیرفتید بی شک رابطه ای سرشار از صمیمیت و وفاداری در عشق از سوی ایشان نصیبتان میشود.

یک زن قوی از تنها بودن ترسی ندارد

شاد زیستن

زن مستقل مشکلی ندارد اگر هیچ دوستی در دسترس نیست که باهم به رستوران بروند یا آخرین فیلم تماشا کنند.

او از اینکه در تنهایی، شبی رمانتیک برای نظم بخشیدن به افکار خود و خلق ایده های نو داشته باشد ترسی ندارد

همچنین از اینکه تنها در سالن تئاتر یا سینما بنشیند و از نمایش لذت ببرد ذره ای نمی هراسد.

عاشق مهر ورزیدن است

زن مستقل در حالیکه ممکن است از شما دور بنظر برسد اما عاشق مهر ورزیدن است.

او شاید احساساتی ترین شریک عاطفی نباشد ولی از تفکر درباره چگونگی ابراز علاقه خود به شما غافل نیست.

میتوانید برای ارتباطبا مشاورین روانشناس خبره در زمینه مورد نظرتان از بخش مشاوره روانشناسی سایت ویکی روان استفاده کنید.

مشاوره روانشناسی آنلاین راهی مناسب برای حل مشکلات و رفع سوالات احتمالی شماست.

مشاوره روانشناسی

درباره ویکی روان

وب سایت روانشناسی ویکی روان محیطی صمیمی و مطمئن برای کسب دانش مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی بر اساس روانشناسی میباشد. میتوانید سوالات و مشکلات شخصی خود را با ما در میان بزارید تا روانشناسان ویکی روان در کمترین زمان پاسخ گوی شما باشند

این و هم چک کنید

ایجاد تنوع در روابط زناشویی

راه های ایجاد تنوع در روابط زناشویی

اگر می خواهید با استفاده از راه کارهای جدید تنوع در روابط زناشویی داشته باشید …

بررسی کتاب دوپامین مولکولی با خواص شگفت انگیز

کتاب های روانشناسی و به طور کل کتاب هایی که به نوعی به موضوعات روانشناسی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *