زبان بدن

زبان بدن که از آن با عنوان body language یاد میشود به پیغام هایی اطلاق میشود که انسان بدون استفاده از گفتار و تنها با حرکات بدن و صورت به مخاطب خود منتقل میکند.

مطابق یافته های علم روانشناسی زبان بدن بیشتر مفاهیم در ارتباطات را منتقل میکند و میتوان با تسلط بر قوانین بسیار زیاد زبان بدن به کسب موفقیت در زندگی شخصی و اجتماعی نزدیک تر شد.

مطابق گفته روانشناس بزرگ آلبرت محرابیان بیش از 70 درصد مفاهیم در مذاکرات روزمره از طریق زبان بدن منتقل میشود که همین موضوع نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد آن میباشد.

در این بخش به مطالعه و بررسی قوانین زبان بدن و ارتباط آنها با موضوعات جاری و ساری زندگی اشخاص میپردازیم.

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا