خانه / فردی / روابط / هفت صفت برای یک رابطه دوستی واقعی
دوستی

هفت صفت برای یک رابطه دوستی واقعی

یافتن دوستی که ما را ترغیب و تشویق کرده و از آنچه که هستیم، ما را نیرومندتر میسازند

با ویکی روان همراه باشید

چهچیزی یک دوستی بینقص و کامل را بوجود میآورد؟ به چه طریق میتوانیم دوستانی که ما را ترغیب و تشویق کرده و از آنچه که هستیم، ما را نیرومندتر میسازند، پیداکرده و حفظ کنیم؟ به چه طریق میتوانیم روابط دوستی را درجهت نیازهای شغلی، خانواده و سایر مسئولیتهایمان ابقا کنیم؟درمورد دوستیهای هدفدار در زندگیتان تعمق کنید. به آن کسی فکر کنید که میتوانید در هرزمان از روز و هروقت که بهمشورت نیاز دارید، احساس دلسردی و شکست میکنید، یا وقتیکه تنها به یک خنده مهربان و خوب نیاز دارید با او حرفبزنید. اگرچه فیسبوک، اینستاگرام و توویتر به ما این امکان را میدهند که پیوسته با جدیدترین ارسالهای دوستانمانبهروز باشیم، بایستی بخاطر داشته باشیم که از اکانتهایمان خارج شده و تلفن را برداشته و با همدیگر حرف بزنیم.ما نیاز داریم به اینکه در زندگی بسیار پرمشغلهمان تلاش بیشتری برای ارتباط رودررو با دوستان داشته باشیم. اگرچهنیازهای زندگی ما مستلزم توجه دائمی است، دوستان شامل کسانی میشوند که شما را از نظر روحی و روانی بازسازی. اینها دوستانی هستند که در موقعیتهای بسیار دشوار مایه امید هستند و برایاینکه بتوانید بدون استرس زندگی کنیدبه شما کمک کرده و ثبات در مسیر زندگیتان را فراهم میکنند. زمانیکه شما و دوستان شما هدفتان ایجاد یک رابطه راستو درست باشد، هدفمندی اغلب ادامهدار هست.

دوستی

۷ صفت رابطه دوستانه که بر یک زندگی راست و درست تاکید میکند

  1. دوستانی که همدل هستند. همدل بودن تواناییای است که در آن شما بصورت جدی تلاش کرده و از حالت خود خارجشده و خودت را جای دیگری بگذاری. همچنین اغلب ما با توجهکردن به چالش یک دوست فورا برای اینکه تجربیات خودمان را افزایش دهیم آن حالت را برای خودمان خلق میکنیم. گاهی بهترین کاری که دوستان میتوانند انجام دهند این هست که فقط توجه جدی به هم داشته باشند.
  1. دوستانی که عاری از خودخواهی هستند. دوستان ما کسانی هستند که بسیار شاد و مثبت بوده و خاکیاند. کسانی که نگرانند و همیشه به خودشان فکر نمیکنند. اینها کسانیاند که میتوانند آزمونهای زندگی خودشان را درک کنند اما بواسطه مشکلاتشان از پا درنمیآیند. درعوض، کاری میکنند که به حل مشکلات دیگران کمک میکند.
  1. دوستانی که قابل اعتمادند. قابل اعتماد بودن ویژگیای اساسی است برای درک اینکه روابط عمیق روابطی هستند که در آن میتوانیم به همدیگر اعتماد کنیم. دوستان معتمد به شما یادآوری میکنند که تنها نیستید و شما را صاحب اختیار و قدرتی میکنند تا شخص بهتری باشید.
  1. دوستانی با علایق مشترک. خواه این موضوع به سرگرمیها، ورزشها، اهداف، آموزش و ارزشها مربوط شود یا بهدین، ما اغلب ترجیح میدهیم که زمانمان را با افرادی که از آنچهکه ما انجام میدهیم لذت میبرند صرف کنیم. این کار ایجاد ارتباط سریع را ممکن ساخته و درنهایت باعث تحکیم روابط میشود.
  1. دوستانی با جنبههای فکری و پیشینههای متفاوت. زمانی شما میتوانید بهشکل صحیح بعنوان یک انسان هم از نظر شغلی و هم از نظر شخصیتی رشد کنید که این شانس را داشته باشید که به افرادی که متفاوت از شما هستند توجه کنید.برخی اوقات، شما وقتی که با افرادی که همرأی با شما هستند یا کسانی که همان کاری را انجام میدهند که شما انجاممیدهید در یک حالت ثابت باقی میمانید. دوستانی که جنبههای فکری، ایدهها، تجارب و آگاهیهای جدیدی را ارائه میدهندمیتوانند به شما کمک کنند بیشتر بیاموزید و به شما کمک خواهند کرد بعنوان یک انسان با مهارتهای بیشتر و همه جانبهتررشد کنید. دوستانی که پیشینههای متفاوت دارند قادرند یک حالت ثابت را بصورت یک وضعیت رشدی و پیشرفت تغییردهند.
  1. دوستانی که شوخطبع اند. بهترین دوستان درواقع کسانی هستند که میدانند به چه طریق شما را بخندانند و کسانی که باروحیه و سرزنده هستند. اینها افرادیاند که حتی در موقعیتهای بسیار دشوار زندگی باعث خوشی، امید و آسایش شمامیشوند.
  1. دوستانی که تیمگرا هستند. ویژگیای که ما مانند کودکان یادگرفتهایم اما اغلب فراموشش میکنیم. تیمگرایی و نیازهایدیگران را ارجح بر نیازهای خود قراردادن برای نیل به هدفی مشترک است که رابطه دوستی برپایه آن پایهریزیمیشود. گفتگو و مکاتبه، تشریک مساعی و توجه جدی همگی ویژگیهایی هستند که تیمها را بواسطه نیروهایغیرقابل توقف بسیار موفق میسازند.دوستانی که باهم درارتباط هستند نباید زیر بار مسئولیت قرار گیرند یا انجام فهرستی از کارها به آنها تحمیل شود.هوشیارانه تلاش کنید که به برقراری ارتباط با دوستان بعنوان یک بخش از روال عادی امور انسجام بخشید. خواه این کار تماسگرفتن با یک دوست که در راه خانه از محل کار هست، یا درنظرگرفتن یکشب از هرماه برای جمعشدن و یا تخصیص حداقل یکبار در هرسال برای جمعشدن دورهم باشد، حتی این تغییرات کوچک میتواند تاثیرات عمیقی بر وضع روحی و روانی شما گذاشته و احساس خوب را در شما القا نماید. دوستان به حفظ و تقویت روابط سالم شما کمک میکنند

بهمان اندازه شما این روابط را با همکاران و اعضای خانواده که از شما انتظار زیادی دارند متعادل میسازید.بنابراین ارتباطات تلفنی خود را درحضور دوستانتان کم کرده و از شبکههای اجتماعی خارج شوید. مشاهده خودتان کهدوستانی در اطرافتان دارید که این ویژگیها را دارند به شما این امکان را میدهند که از اعلانهای اجتماعی تغییرپذیر زندگی دور شده و آرامش را در همدیگر پیدا کنید تا هدف را در زمان باارزشی که باهم هستید ایجاد کنید. هرچه بیشتر در روابطمان نیرو صرف کنیم، کمتر یکدنده و خودسر شده و درمورد چیزهایی که حقیقتا مهم هستند کمتر فراموشکار میشویم. دوستانی را پیدا کنید که بر زندگی راست و درست تاکید دارند. کسانی که روح شما را تعالیمیبخشند و سرزنده هستند و کسانی که درمورد ایدههای نوی شما به تحرک درمیآیند و میخواهند شما را کاملا درک کنند.

زمانی که شما با مشکلات بسیاری که زندگی به شما تحمیل میکند مبارزه میکنید، میدانید که تنها نیستید. این افراد را درزندگیتان به خاطر داشته باشید و باجدیت بطرف آنها بروید. این نیرویی که شما با یک دوست برای دوستی صرف میکنیدزندگی هردوی شما را پربار میسازد.

درباره ویکی روان

ویکی روان محیطی صمیمی و مطمئن برای کسب اطلاعات کاربردی مرتبط با رشته روانشناسی میباشد. میتوانید سوالات و مشکلات شخصی خود را با ما در میان بزارید تا روانشناسان ما در کمترین زمان پاسخ گوی شما باشند

این و هم چک کنید

سالمندان بازنشستگی را چگونه بگذرانند؟

سالمندان بازنشستگی را چگونه بگذرانند؟

محققان سال‌هاست بررسی‌های مختلفی در مورد روش‌های ماندگار کردن شادی در زندگی افراد انجام می‌دهند. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *