خانه / میترا جراحها

میترا جراحها

من میترا جراحها مدرس خودشناسی، مدرس اینیگرام، دارای مدرک بین المللی ینیگرام در کسب و کار، عضو انجمن بین المللی اینیگرام، موًلف کتاب سالها سابقه در برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی گروهی و شرکتها در حال حاضر بیشترین و مهمترین هدفم اموزش و اشنایی عموم با علم اینیگرام برای استفاده از این علم برای شناخت خود و پیشرفت در زندگی و ارتباط با دیگران و در کسب و کار هست

اینیاگرام چیست و چه کاربردی دارد؟

اینیاگرام-چیست

اینیاگرام مفهومی علمی و کاربردی است که بر روابط انسان ها تاثیر فوق العاده مثبتی میگذارد. در ادامه میترا جراحها مدرس دوره های اینیاگرام و عضو تیم تحریریه ویکی روان به بررسی کامل این موضوع میپردازند. اینیاگرام چیست؟ با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید. در دنیای امروز، یکی از …

بیشتر