خانه / روانشناسی / بیماری / اختلالات روانی اشتها

اختلالات روانی اشتها

در بخش اختلالات روانی اشتها به بررس و مطالعه بیماری و اختلالات مربوط به اشتها و موضوعات مربوطه میپردازیم و آنها را از دید علم روانشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار میدهیم.

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

پر اشتهایی روانی چیست؟

پر اشتهایی روانی

پر اشتهایی روانی بر عکس اختلال بی اشتهایی روانی یکی از نشانگان پرخوری – پاکسازی است. ویژگی آن مصرف وسواس گونه غذاهای پر کالری و در پی آن اقدام به دفع آنهاست. پرخوری و پاکسازی در طی روز بارها تکرار میشود. بررسی پر اشتهایی روانی در ادامه برای بررسی دقیق تر اختلال …

بیشتر

بی اشتهایی روانی چیست؟

بی اشتهایی روانی

بی اشتهایی روانی یکی از اختلالات هیجانی تهدید کننده حیات است که ویژگی اصلی آن وسواس فکری با باریک اندامی است. نوجوانی یکی از دوره هایی است که آسیب پذیری در اختلالات خوردن در طی آن افزایش می یابد. حدود ۵ تا ۱۰درصد موارد مذکر و باقی مونث و معمولاٌ …

بیشتر