ثروت

موضوع کسب ثروت یکی از مهم ترین خواسته های بشر در تمامی دوران بوده است. ثروتمند بودن از تمام جهات موضوعیست که میتوان ما را به بسیاری ازخواسته برسونه و آسایش را به همراه داشته باشد.

حال روش های کسب آن بحثیست که همیشه نوع بشر با آن در ارتباط بوده و با روش های تجربی و حتی آزمون و خطا سعی در پیدا کردن راهی برای آن داشته است.

در این بخش تلاش میکنیم تا با استفاده از علم روانشناسی به موضوع روانشناسی ثروت ، انواع آن و روش های کسب آن بپردازیم. با ویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا