حیوانات

حیوانات نیز همچون انسان ها دارای روانشناسی تخصصی هستند چرا که حیوانات هم میتوانند با تغییر در فصول ساز، شرایط محیطی و بسیاری عوامل دیگر دچار افسردگی و یا تغییرات روحی شوند. علم روانشناسی حیوانات ابتدا به بررسی بیماری های روانی و بعد به راه های مقابله با آنها مبپردازد.

با ویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا