شخصیت

آشنایی با شناخت شخصیت با چهره خوانی

بر اساس علم شناخت شخصیت با چهره خوانی هر شخص و فردی نمایانگر بسیاری از خصوصیات شخصیت وی میباشد. اما برای شناختن کامل شخصیت او باید علم این کار را پیدا کرد. پس برای تسلط به این مسئله که با دیدن چهره هر شخصی به روانشناسی شخصیت او پی ببرید تا انتها این مطلب را مطالعه و به راهکار های علمی و عملی آن کاملا توجه نمایید.

شناخت شخصیت با چهره خوانی

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه شوید.

چهره گرد

چهره شناسی چهره گرد: در شناخت شخصیت با چهره خوانی این افراد میتوان گفت صاحب این گونه چهره فردی است بسیار درویش مسلک، مهربان که عاشق صلح و صفا میباشد این فرد میتواند عاشق بسیار خوبی باشد …

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
فرشته همدانی فرشته همدانی
مشاور روانشناس
از 55,000 هزار تومان
پوریا رضائی پوریا رضائی
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
سحر بهروزیان سحر بهروزیان
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
رضوان شمس رضوان شمس
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
حمید رضا مهرابی بهار حمید رضا مهرابی بهار
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
مریم جاویدی مریم جاویدی
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
سمیرا رضایی سمیرا رضایی
مشاور روانشناس
از 60,000 هزار تومان
بهاره محسنی بهاره محسنی
مشاور روانشناس
از 175,000 هزار تومان

چهره چهار گوش

چهره شناسی چهار گوش: صاحب یک چنین چهره ای حتما از اراده بسیار قوی برخوردار است و به احتمال خیلی زیاد هم به رهبری گروهی خواهد رسید. جنگجوی بسار خوبی است و در عشق بسیار رک گو و مصمم میباشد.

چهره شبه مثلث

چهره شناسی شبه مثلث: صاحب یک چنین صورتی از هوشی بسیار زیاد و استعداد فوق العاده ای برخوردار میباشد. این فرد عاشقی بسیار مهربان و وفادار به حساب می آید.

چهره سه گوش

چهره شناسی سه گوش: مطابق شناخت شخصیت با چهره خوانی ، صاحب یک چنین چهره ای بسیار حساس میباشد. فرد با وجود حساس بودن بسیار درونگرا نیز میباشد.

این گونه افراد بعضی وقتها رویایی و رویا پرست میشوند و امکان زیادی نیز وجود دارد که حیله گر نیز باشند این گونه افراد میتوانند خیلی حسود باشند و کمترین وفاداری نسبت به همسر و محبوبشان ندارند.

چهره مستطیلی:

شناخت شخصیت با چهره خوانی

چهره شناسی مستطیلی: بر اساس شناخت شخصیت با چهره خوانی صاحب این گونه چهره همیشه در زندگی موفق میباشد. جاه طلب هستند و حتما نیز به مقامهای بالایی خواهند رسید. بسیار قدرتمند هستند و همه را در سطح پایین تر خورد میبینند.

ابرو

در چهره شناسی با ابرو باید گفت دلپسند ترین ابرو آنی است که بسیار تمیز و کشیده باشد و قوس زیبایی روی چشم باشد. اگر انتهای باریک ابرو به طرف بالا متمایل شده باشد صاحب آن بسیار شجاع و وفا دار میباشد و در سخت ترین شرایط نیزدوست و محبوبش را تنها نخواهد گذاشت. اگر انتهای ابرویی دراز و متمایل به پایین باشد صاحب آن بسیا خوش شانس خواهد بود و در موقعیت اجتماعی حتما مقام بالایی خواهد یافت و بسیار ثروتمند خواهد شد.

داشتن همسری با این مشخصات آرامش خیال به همراه خواهد داشت

اگر ابرو پر پشت و کوتاه باشدصاحب آن بسیار با شخصیت جذاب و خانواده دوست و متعصب خواهد بود. اگر موهای ابرویی در دو جهت مخالف رشد کرده باشد صاحب آن غیر قابل اطمینان و اعتماد خواهد بود.

اگر ابرویی به طور مستقیم و متمایل به بالا باشد صاحب آن بسیار رویایی و میتواند عاشقی بسیار هیجان انگیز باشد . ابروان قوسی به شخصی تعلق دارند که بسیار زورگو، خود مختار با قدرت بیش از اندازه و غیر قابل کنترل جنسی میباشد.

چشمها

بر اساس علم شناخت شخصیت با چهره خوانی صاحب چشمهای درشت ، بسیار حساس و در عین حال از صمیمیت زیاد برخوردارند . اگر مردمک چشمی درشت باشد صاحب آن بسیار سخاوتمند و وفادار و صمیمی میباشد و نسبت به معشوق و همسر وفادار خواهد بود . اگر مردمک چشمی کوچک است صاحب آن حساس و شخصیتی منزوی طلب خواهد داشت.

اگر عنبیه چشمی درشت باشد، صاحب آن بسیار حساس بوده وبه راحتی میرنجد و ممکن است بدون دلیل خوشحال شود و با کوچکترین بهانه ای به گریه بیفتد.

اگر عنبیه چشمی کوچک باشد صاحب آن احتیاج بسیار زیادی به توجه دیگران دارد و به سادگی احساسش را بروز نمیدهد . چشمانی که بیش از حد معمول به هم نزدیک باشند ، صاحب آن بسیارنکته سنج خواهد بود و جزئیات هیچ چیز از نظرش دور نخواهند ماند. گاهی اوقات یک چنین افرادی میتوانند بسیار تنگ نظر باشند.

شناخت شخصیت با چهره خوانی بر اساس انواع دماغ

دماغ کوتاه:

صاحب یک چنین دماغی حتما دارای یک شخصیت ممتاز میباشد، با روحیه ای بسیار شاد و با دست و دلبازی بسیار زیاد . عشق برای یک چنین شخصیتی بسیار مهم به شمار میرود و خود نیز بسیار عاطفی میباشند.

دماغ بلند:

قدرت اراده بسیار زیاد و طبیعت گرم از مختصات چنین دماغی هستند، یک چنین شخصی از نظر جنس مخالف بسیار محبوب میباشد و خود فردی بسیار مسئول میباشد. اگر دماغ شخصی بسیار بلند میباشد شخصی بیش از اندازه جاه طلب خواهد بود و در عین حال بسیار کله شق.

اگر دماغی به صورت محدب باشد صاحب آن عاشق تفریح میباشد و همه سعیش را برای خوشحال کردن محبوب، دوست و همسرخود خواهدنمود. در عین حال صاحب یک چنین دماغی شخصی بسیار پول پرست خواهد بود ولی اگر کسی صاحب دماغ مقعری باشد، برعکس بالایی بسیار سخاوتمند و دست و دلباز خواهد بود و برای محبوب و همسرش مرتب کادوهای گرانبها خواهد خرید.

چهره افراد را ببینید شخصیت شان را بشناسید

چهره شناسی لبها

اگر شخصی صاحب لبهای باریک باشد هرگز نباید از او انتطار ابراز عشق و عاطفه زیاد داشت و هر گاه یک چنین فردی به شما ابراز عشق بکند باید آن را جزو یکی از معجزات به حساب بیاورید.

مطابق با علم شناخت شخصیت با چهره خوانی صاحب لبهای پر گوشت و کلف حتما بسیار حراف تشریف دارد و سخنش نیز دلنشین خواهد بود. این شخص همیشه آماده کمک به کسانی است که احتیاج به او دارند و سخنران بسیار خوبی به حساب می آید مستمع فوق العاده ای نیز هست . این گونه افراد بسیار قابل اعتماد میباشند و از طرف دیگر بسیار شهوت پرست نیز میباشند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که مدل موی شخص می‌تواند نشان‌گر تصویر شخصی, کیفیت زندگی, میزان عملگرایی، خودنمایی، اثرگذاری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی فرد باشد. برخی نیز بر این باورند که موی شخص می‌تواند نشانگر بالندگی عاطفی و ناحیه‌ی زیستی باشد.

چهره شناسی انواع موی مردان

موی بلند و موی کوتاه 

در شناخت شخصیت با چهره خوانی باور غالب این است که موی کوتاه نشانه‌ی محافظه کاری و سازگاری و موی بلند نشانه‌ی ماهیتی هنری و عصیان‌گری است. این باور گهگاه درست می‌نمایاند؛ ولیکن در همه‌ی موارد این گونه نیست, زیرا موهای بسیار کوتاه می‌تواند نشانه‌ی موارد زیر باشد:

فرد احتمالاً اهل ورزش است؛ در حال طی کردن دوره‌ی نظام بوده و یا این که در گذشته یک نظامی بوده است؛ شخص در سازمان و یا اداره‌ای کار می‌کند که مجبور است مویش را کوتاه نگه دارد؛ این امر می‌تواند نشان‌گر گرایشات هنری، عصیان‌گری و مدگرایی باشد (در صورتی که مو به طور غریبی رنگ شده باشد و یا این که بسیار کوتاه باشد)؛

ممکن است نشانه‌ی محافظه‌کاری فرد باشد؛ احتمالاً شخص به نوعی مشغول درمان بوده و یا این که این امر از ضرورت درمانی ناشی شده است؛

احتمال دارد فرد این گونه بپندارد که جذابتر می‌نمایاند؛ فرد به دلیل راحتی و سهولت کاری، موی کوتاه را ترجیح می‌دهد.

موی آراسته

مردی که با موی آراسته، سشوار کرده و تافت زده ظاهر می‌شود و این امر را با لباس و کفش گرانقیمت همراه می‌کند، خواهان به رخ کشیدن موقعیت و پایگاه غبطه‌برانگیز اجتماعی و شغلی خود است.

این حالت می‌تواند نشانه‌ی کامیابی اقتصادی، خودمهم پنداری و اثرگذاری بر روی دیگران باشد. معمولاً مردان این گونه برای موی سر خویش سرمایه‌گذاری پولی و زمانی نمی‌کنند.

در هر حال، استنباطی که از این حالت می‌توان کرد این است که چنین مردانی بدین وسیله قدرت، توان مالی و برتری پایگاه اجتماعی خویش را به رخ دیگران می‌کشند .بعلاوه، همین برداشت را می‌توان به ناخن‌های آراسته نیز تعمیم داد .

چهره شناسی مرتبط با ریزش، کم پشتی و طاسی سر

مردانی که معدود تارهای موی باقیمانده بر روی سر خود را با دقت و وسواس محسوسی شانه می‌کنند و به اصطلاح به آن حالت می‌دهند, در واقع بدین وسیله خودخواهی خود را نشان داده و در عین حال نسبت به قضاوت و داوری دیگران غافل هستند. زمانی که من با چنین مردانی برخورد می‌کنم، نخستین سوالی که به ذهنم خطور می‌کند این است که آیا این مرد نمی‌داند که ما چشم داریم و همه چیز را می‌بینیم. نکته‌ی قابل توجه این که این برداشت‌ها وحی منزل نیست و در همه‌ی حالات استثنا به چشم می‌خورد.

استفاده از کلاه گیس و کاشتن و ترمیم موی سر راهی برای تغییر چهره شناسی

طبق یافته های علم شناخت شخصیت با چهره خوانی مردانی که با ترمیم موی سر خویش کم پشتی و یا ریزش آن را جبران می‌کنند, بدین وسیله نخوت و فقدان اعتماد به نفس خویش را نشان می‌دهند. بعلاوه، بدین وسیله فرد با جذاب نشان دادن خویش اعتماد به نفس از دست رفته را کسب می‌کند. در هر صورت، از نشانه‌های این نوع اقدامات ترمیمی مردان می‌توان به مواردی چون برخورداری از امکانات مادی، نقص زدایی و ظاهر گرایی اشاره کرد.

چهره افراد را ببینید شخصیت شان را بشناسید

استفاده از انواع کلاه‌ها برای بهبود چهره شناسی

مردان طاسی که از کلاه بیس‌بال برای پوشش این نقیصه‌ی خود استفاده می‌کنند، در واقع در برابر پیر شدن از خود مقاومت نشان می‌دهند. در این ارتباط باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از مردان طاس برای حفاظت از فرق و کاسه‌ی سر خویش در برابر آفتاب سوزان از این کلاه‌ها استفاده می‌کنند؛ لیکن اگر مردان طاس در منزل نیز از این کلاه‌ها استفاده می‌کنند, این امر می‌تواند نشان‌گر فقدان خودباوری و اعتماد به نفس باشد.

موی رنگ شده

مردانی که موی سر خود را رنگ می‌کنند, عمدتاً خواهان پوشاندن موهای سفید خود هستند و بدین وسیله خود را جوان می‌نمایانند. روشن است که این وسیله در همه‌ی حالات و مقاطع سنی نمی‌تواند راهگشا باشد.

فرضاً چنان چه مرد ۷۵ ساله‌‌ای دارای موهای مشکی یک‌دست باشد, در آن صورت پنهان‌کاری کاملاً بی‌مورد است. در هر صورت, از ویژگی‌های این اشخاص می‌توان به خودخواهی, واقعیت گریزی و بسان کبک عمل کردن اشاره کرد.

چهره شناسی موی زنان

مدل موی زنان در قیاس با چگونگی موی مردان محدودیت چندانی ندارد, زیرا مردم آسان‌تر انواع مدل موی سر زنان را می‌پذیرند، چون مدگرایی عمدتاً از آن جنس مونث است . با شناخت این نوع از روانشناسی زنان افسرده و غیر افسرده و …. را میتوان از هم تشخیص داد .

با این وجود، موی سر نمایان و نامتعارف زنان نیز تعابیر و تفاسیر خاص خود را دارا می‌باشد.

موهای کوتاه و بلند

طبق یافته های شناخت شخصیت با چهره خوانی بر اساس فرهنگ ما, جوانی و جذابیت جسمانی زنان با موی بلند تعریف و تبیین می‌شود. به همین دلیل، بلندی و کوتاهی موی زنان تفاسیر خاص خود را دارا می‌باشد.

حال اگر علیرغم این نگرش فرهنگی زنی مویش را کوتاه نگه دارد، باید به موارد زیر توجه کرد:

موی زیبا، کوتاه و آراسته

این حالت می‌تواند نشان‌گر تمایلات هنری فرد بوده و از برخورداری مالی حکایت کند.

باری، هزینه کردن مبلغ قابل توجهی از درآمد برای آرایش مو می‌تواند نشانه‌ی اهمیت دادن به ظاهر شخصی، میل به پذیرفته شدن, اهمیت دادن به نظرات دیگران و احتمالاً عدم ایمنی باشد.

موی کوتاه معمولی زنان

چون نگه داشتن موی بلند دشوار و هزینه بر است, بسیاری از زنان موی خود را کوتاه می‌کنند تا از دنگ و فنگ نگهداری موی بلند در امان باشند. در هر صورت ب اساس شناخت شخصیت با چهره خوانی از نشانه‌های بارز این حالت می‌توان از عملگرایی فرد نام برد، به ویژه اگر این حالت با سایر ویژگی‌های عملگرایی همراه شود . موی بسیار کوتاه سبب توجه دیگران می‌شود _ چنان چه لباس زنی زرق و برق دار و زننده باشد، جلب توجه کردن این حالت مو نمود می‌یابد.

احتمال دارد که موی بسیار کوتاه دلالت بر ضرورت‌های درمانی داشته باشد _ فرضاً، زنانی که شیمی درمانی می‌شوند، چاره‌ای جز این ندارند.

در رابطه با موهای بلند باید موارد زیر را از نظر گذراند:

چون فرهنگ ما موی بلند را نشانه‌ی جذابیت و زیبایی می‌داند، زنی که بیش از چهل سال سن دارد و موهایش را به طور نمایانی بلند نگه می‌دارد، در برابر پیر شدن از خودش مقاومت نشان می‌دهد و ادا و اطوار جوانان و چشم نوازان را در می‌آورد. از ویژگی‌های این زنان می‌توان به مواردی چون ذهنیت گرایی، رویاپردازی و واقعیت‌گریزی اشاره کرد.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
پروفسور حسین باهر پروفسور حسین باهر
پروفسور
از 1,200,000 هزار تومان
صدیقه صفایی صدیقه صفایی
دکتری روانشناسی
از 60,000 هزار تومان
پریسا سبزواری پریسا سبزواری
دکتری روانشناسی
از 87,500 هزار تومان
پروانه صفایی مقدم پروانه صفایی مقدم
دكتراى روانشناسى
از 175,000 هزار تومان
معصومه چوبین معصومه چوبین
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
محمد رضا سعید فیروزه محمد رضا سعید فیروزه
دکترای روانشناسی
از 225,000 هزار تومان
یونس ترقی طلب یونس ترقی طلب
دکتری روانشناسی
از 75,000 هزار تومان
مهران گلزاری امجد مهران گلزاری امجد
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان

تاثیر موی پوش داده در چهره شناسی

علم شناخت شخصیت با چهره خوانی میگوید که پوش دادن مو می‌تواند نشان‌گر سالمندی زن بوده و می‌تواند نمایانگر ناحیه‌ی زیستی زن باشد. فرهنگ حاکم بر مناطق مختلف سبب می‌شود که اشخاص اولویت و ارجحیت فرهنگی را در ظاهر خویش دخالت دهند.

این حالت تا حدی کم پشتی مو را جبران می‌کند و هم این که سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های آرایشی می‌شود.

رنگ مو: رنگ کردن مو در بین این جنس طبیعی است. مگر آن که زنی مویش را به طور نامتعارفی رنگ کرده باشد و این رنگ کاملاً به چشم بخورد. از سوی دیگر، چنان چه زنی سفیدی مویش را با رنگ کردن بپوشاند، این امر می‌تواند گویا باشد. برای مثال، این اشخاص متوسل به تمارض و وانمود کردن نشده و واقعیت سنی خویش را به راحتی پذیرا می‌شوند.

ویکی روان

ویکی روان محیطی صمیمی و مطمئن برای کسب اطلاعات کاربردی مرتبط با رشته روانشناسی میباشد. میتوانید سوالات و مشکلات شخصی خود را با ما در میان بزارید تا روانشناسان ما در کمترین زمان پاسخ گوی شما باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا