خانه / موفقیت / قانون جذب

قانون جذب

تعریف قانون جذب چیست؟

تعریف قانون جذب

در تعریف قانون جذب باید گفت (The Law of Attraction) قدرتمند ترین قانون دنیا می باشد. این قانون همانند قانون گرانش همیشه در جریان است. این جذب در همه ی لحظات زندگی شما وجود دارد، و شما دائما در حال تولید آن هستید. شما هر لحظه و هر روز آینده ی …

بیشتر

اصول استفاده از قانون جذب کدامند؟

اصول استفاده از قانون جذب ویکی روان

در مورد اصول استفاده از قانون جذب بسیاری معتقدند اگر به روال کاری جهان و عالم کهکشان ها و به طور کلی قانون جذب اشراف داشته باشیم میتوانیم به خواسته های خودمون به راحتی هر چه تمام برسیم. به اعتقاد آنها زندگی چیزی جز قواعد مبتنی بر انرژی و رابطه فی …

بیشتر