خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

آشنایی با تربیت صحیح کودک در خانواده

تربیت صحیح کودک در خانواده

شاید اولین راهکاری که والدین و پدر و مادر ها برای کودکان و گوش گرفتن حرف هایشان به نظرشان میرسد کتک و تنبیه های فیزیکی و یا روحی میباشد. اما این روش صحیح تربیت صحیح کودک در خانواده نیست. کودکان روحیات لطیفی دارند و برخلاف تصور ما یک کودک با …

بیشتر