خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

شما از کدام گروهید؟

شما از کدام گروهید

رفتار شما زمانی که از شما انتقاد می‌شود، شخصیت‌تان را نشان می‌دهد. به گزارش ویکی روان به نقل از ریدرزدایجست اگر زمانی که از شما انتقاد می‌شود سکوت کنید، عزت نفس بالایی دارید ولی اگر زود عصبی شوید خودشیفته هستید.

بیشتر