خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

تاثیر گرسنگی در قضاوت

تاثیر گرسنگی در قضاوت

 تصمیماتی که در زمان گرسنگی می‌گیرید خیلی متفاوت با زمانی است که همان تصمیم را در هنگام سیری اتخاذ می‌کنید. تحقیقات نشان داده که سیر بودن انسان در نوع قضاوت‌های او تاثیر دارد. آمارهای جهانی نشان می دهد تعداد حکم‌های اعدام یا حبس صادر شده از ساعت ۱ ظهر به …

بیشتر