خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

چگونه میتوان از کم غذایی کودک جلوگیری کرد

چگونه میتوان از کم غذایی کودک جلوگیری کرد

به طور کلی مشکلات تغذیه ای و کم غذایی کودک در اغلب موارد معلول شرایط زیر است: تلاش والدین مشتاق برای خوب خوراندن غذا به کودک، مهیا ساختن غذاهای نامناسب برای کودک توسط والدین بی دقت، دادن هر نوع مواد غذایی مورد درخواست کودک از جمله شیرینیهای مختلف، توسط والدین آسانگیر. …

بیشتر