خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

کودک و سکته مغزی

کودک و سکته مغزی

از مهمتری مواردی که رواج پیدا کرده در جامعه در مورد کودک و سکته مغزی در آنها میباشد که باید در جهت پیشگیری و درمان آن فکر اساسی کرد. با ویکی روان همراه شوید . کودک و سکته مغزی با افزایش تنش ها و عدم کاهش استرس های شغلی و …

بیشتر