خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

کمال طلبی چیست؟

کمال طلبی

میل به سرآمد شدن صفتی تحسین برانگیز است اما، بین کمال طلبی بهنجار و روان نژندانه تفاوت‌هایی وجود دارد. کمال‌طلبان بهنجار از زحمت زیادی که می‌کشند. لذت می‌برند، اما در صورت لزوم، می‌توانند از سخت‌گیری خود بکاهند اما کمال‌طلبان روان‌نژند سرآمد شدن را تا مرز بیمارگونگی دنبال می‌کنند. استانداردهای آنان بسیار …

بیشتر

هنر کمال‌گرا نبودن

کمال‌گرا

اگر احساس می‌کنید کارهایی که انجام داده‌اید به اندازه کافی خوب نیستند و شما را هیچ وقت راضی نمی‌کنند، ‌اگر فکر می‌کنید کارهای‌تان مثل دیگران پیش نمی‌رود، ‌اگر انجام دادن کارها را با هدف انجام دقیق آنها به تعویق می‌اندازید و یا از انجام دادن آنها طفره می‌روید و همیشه به …

بیشتر