خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

باید های اصول اولیه زبان بدن آشنا شوید

اصول اولیه زبان بدن

در زندگی روزمره وقتی با دیگران وارد صحبت نمی شویم با حالات مختلف بدن خود با آن ها ارتباط برقرار می کنیم. نتایج برخی از مطالعات درباره اصول اولیه زبان بدن نشان می دهد که زبان بدن می تواند گویاتر از کلمات، منظور و احساس را منتقل کند. احساساتی که …

بیشتر