خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

جاذبه جنسی چیست و چگونه نمایش داده می شود؟

جاذبه جنسی

جاذبه جنسی جذابیتی براساس میل جنسی یا کیفیت تحریک چنین علاقه ای است. جاذبه جنسی یا جذابیت جنسی توانایی یک فرد در جذب جنسی یا علایق شهوت انگیز افراد دیگر است، و فاکتوری در انتخاب جنسی یا انتخاب همسر می باشد. تعریف جاذبه جنسی چیست؟ با مطالب روانشناسی بالینی سایت ویکی …

بیشتر