خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

کاریزما چیست؟

کاریزما چیست

کاریزما توانایی جذب، دلربایی و نفوذ افراد اطراف شما است. البته انواع مختلفی از افراد کارزماتیک وجود دارند، برخی موقر و زیبا هستند و دیگران با شور و شوق، سرزنده هستند. کاریزما غالبا یک کیفیت وصف ناپذیر عجیب و مرموز تلقی می شود – که شما یا آن را دارید …

بیشتر