خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

خشونت خانگی رتبه دوم پرونده‌های قضایی

خشونت خانگی رتبه دوم پرونده‌های قضایی

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: خشونت خانگی رتبه دوم و سوم را در پرونده‌های قضایی دارد. به گزارش ویکی روان حسن موسوی چلک در همایش «سلامت اجتماعی» گفت: وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی و اینکه خشونت خانوادگی رتبه دوم و سوم را در پرونده‌های قضایی دارد و اگر ۲ …

بیشتر