خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

تقویت مثبت و تقویت منفی ابزاری قوی برای کنترل رفتار فرزندان است

تقویت مثبت و تقویت منفی ابزاری قوی برای کنترل رفتار فرزندان است

روانشناسان معتقدند که رفتار انسانها از طریق بازخوردهایی که از محیط اطرافشان دریافت میکنند کنترل می شود. این رفتارها با دریافت تقویت مثبت و حذف تقویت منفی تکرار می شوند. در اینجا به علت اهمیت تعاریف، به بیان و شرح موضوعی این مفاهیم علمی و ارزشمند می پردازیم. با ویکی …

بیشتر

پذیرش کودک توسط والدین

پذیرش کودک توسط والدین

خیلی از خانواده ها برای آرامش روحی خود به قبول کردن یک فرزند روی میآورند ،اما پذیرش کودک توسط والدین چگونه باید باشد ؟ با ویکی روان همراه شوید . پذیرش کودک توسط والدین اهمیت پذیرفتن کودک توسط والدین اگر به کودکتان و پرورش و رشد شخصیت و اعتمادبه نفس …

بیشتر