خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

ترس از مرگ از دیدگاه روانشناسی

ترس از مرگ از دید روانشناسی

ترس از مرگ از دیدگاه روانشناسی یک ترس غیرطبیعی یا غیرعادی از مرگ و/یا مردن است که عملکرد “طبیعی” یا سالم فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است با عامل خارجی خطر واقعی یا تهدیداتی که فرد ممکن است با آن ها مواجه شود، نامتناسب باشد. علت …

بیشتر