خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

همه چیز در مورد هورمون دوپامین که باید بدانید | Dopamine

هورمون دوپامین

دوپامین چیست؟ یکی از سیگنال های شیمیایی است که از طریق فضای باریکی که بین آن ها قرار دارد اطلاعات را از یک نورون به نورون دیگر منتقل می کند. هنگامی که اطلاعات از یک نورون منتشر شدند، در فضا موجود بین دو نورون (سیناپس) معلق می شوند و در …

بیشتر