خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

ویژگی های همسر پرخاشگر و عصبانی و راه های مقابله با آن

همسر پرخاشگر

همسر پرخاشگر منفعل (رفتار پرخاشگری منفعلانه)، با رفتارهای خود پرخاشگری خود را نمایان می کنند و به طور مستقیم پرخاشگری خود را بروز نمی دهند. این افراد اساسا افرادی کارشکن هستند و سعی می کنند دلیل پرخاشگری خود را که شما سعی در فهمیدن آن دارید را پنهان کنند. با …

بیشتر