خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

نارضایتی جنسی چیست؟

نارضایتی جنسی چیست

رضایت از ارتباط جنسی به کیفیت آن بستگی دارد. در واقع بین دو طرف توافقی بالینی وجود دارد که نارضایتی جنسی می تواند در شاخص مشکلات ارتباطی قرار گیرد. در حالی که این نتیجه جزء یافته های جدید نیست، اما برخی محققان آن را به عنوان دیدگاهی جدید در نظر …

بیشتر