خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

اعتیاد چیست ؟

اعتیاد چیست

اعتیاد چیست ؟ اعتیاد به شرایطی اطلاق می شود که یک فرد به استفاده از مواد و یا رفتاری روی می آورد که مجبور است دائما آن را تکرار کند. بدین ترتیب این تکرار ها عواقب خطرناک و مضری برای فرد خواهند داشت. اعتیاد می تواند شامل استفاده از موادی …

بیشتر