خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

نماز مخصوص توبه در دین

نماز مخصوص توبه

نماز مخصوص توبه در دین , اولیای خدا برای آمدن ماه رجب انتظار و اشتیاق داشتند و خود را برای ورود به این ماه آماده می‌کردند. با ویکی روان همراه شوید . نماز مخصوص توبه جهت آمادگی ورود به ماه رجب؛ آداب زیر سفارش شده است: *عمل توبه *طلب توفیق …

بیشتر

شب لیله الرغائب در دین

شب لیله الرغائب

شب لیله الرغائب در دین , اولین شب جمعه ماه رجب (لیله الرغائب) نام دارد، شبی که درهای رحمت الهی به سوی زمینیان گشوده شده است با ویکی روان همراه شوید . ارتباط بی‌واسطه با خدا لیله الرغائب شبی که بندگان بدون واسطه با معبود راز و نیاز می‌کنند. شبی …

بیشتر