خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

چرا از ترسیدن لذت می‌بریم؟ علت لذت از ترس چیست؟

لذت از ترس

در مورد روانشناسی لذت از ترس میتوان پرسید که چرا بعضی‌ها می‌توانند از پرش با اسکی، سقوط آزاد با طناب و ورزش‌ های خطرناک لذت ببرند؟ ممکن است این پرسش برای‌تان پیش آمده باشد که چرا انسان‌ها گروه‌گروه به تماشای فیلم‌های ترسناک می‌روند. یا در شهر بازی‌ها برای ورود به «تونل …

بیشتر