خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

تاثیر لباس آراسته بر دیگران و موفقیت بیشتر

تاثیر لباس آراسته بر دیگران

چه بخواهیم چه نخواهیم لباس آراسته و ظاهر مرتب بر روی مخاطبین ما تاثیر مثبت خواهد گذاشت و تا حدودی ذهن آنها را برای پذیرش ما آماده میکند. لباس و ظاهر آراسته حتما به معنی استفاده از البسه گران قیمت نیست. بلکه تمیزی، اراستگیو هماهنگی بین آنها بسیار مهم میباشد. با …

بیشتر