خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

۱۶ قانون کسب ثروت که باید بدانید

راه های کسب ثروت

هوش، استعداد و جذبه خصوصیات فوق العاده ای هستند اما این خصوصیات افراد ثروتمند را از افراد فقیر متمایز نمی کنند. در عوض تفاوت ها در عادات روزانه ما مشهود هستند. آیا می دانید که این فعالیت های ناخودآگاه که به آن ها خو گرفته ایم ۴۰ درصد از ساعات …

بیشتر