خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

مشکلات تشکیل نشدن دلبستگی ایمن

تشکیل نشدن دلبستگی ایمن

همیشه تشکیل نشدن دلبستگی ایمن تبعات زیادی برای افراد در آینده خواهد داشت که در ادامه آنها را از دید روانشناسی مورد بررسی قرار میدهیم. تبعات تشکیل نشدن دلبستگی ایمن عقب افتادگی تحصیلی ارتباطات موقت و زود گذر عاطفه سطحی اجتناب از برقراری روابط چشمی رفتارهای خود‌تخریبی نسبت به خود و …

بیشتر