خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

راه های ترک عادات بد قبل بارداری

ترک عادات بد قبل بارداری

دوران بارداری یکی از مهم ترین دوران در زندگی خانم ها و البته فرزندان آنهاست. زمانی بسیار حساس و پیچیده است که باید سعی کنیم با رعایت اصول اصلی آن را به بهترین نحوه سپری کنیم. حتی بعد از دوران بارداری هم باید قواعد مربوطه به خوبی رعایت شود تا خدایی …

بیشتر