خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

ویدئوی شناخت اهمیت ازدواج

ضرورت ازدواج

بر کسی پوشیده نیست که ازدواج دارای مزایای بسیار میباشد و میتواند ادمی را در ابعاد بسیاری به پیشرفت برساند، اما کم نیستند افرادی که با این دید موافق نیستند و یا نسبت به آن با دیده تردید نگاه میکنند. در ادامه ویدئویی از دکتر حمید حبشی قرار داده شده …

بیشتر