خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

افسردگی و ضایعات استخوانی

افسردگی و ضایعات استخوانی

افسردگی از بیماری هایی است که مستقیما با جسم و جان در ارتباط است . از آنجا که افسردگی بسیار میتواند بر روی مرگ انسان ها موثر باشد و به آن سرعت دهد پس قطعا افسردگی با بسیاری بخش های جسمی بدن مرتبط است .اینبار قصد داریم ارتباط آن را …

بیشتر