خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

با این کار های در جمع باهوش تر جلو کنید

با این کار های در جمع باهوش تر جلو کنید

خیلی از روابط کاری آینده ما انسان ها به همان ارتباط اولیه مان با افراد در ارتباط است . پس باید راهی را بیابیم و کسب کنیم که در هر ارتباط اولی خیلی خوب و با پرستیژ ظاهر شویم به طوری که به قول معروف قلاب مون گیر کنه  اما …

بیشتر

ویژگی ها و صفات شخصیتی افراد را بشناسید

ویژگی ها و صفات شخصیتی افراد را بشناسید

مطالعات ثابت کرده که در بحث صفات شخصیتی پنج گونه شخصیت تعریف شده که همیشه در افراد باقی خواهد ماند.این پنج گونه شخصیتی عبارتست از : وظیفه مدار،روان رنجور،روشنفکر،برونگرا و توافق پذیر.در پایین به توضیح و تفسیر کوتاه هر کدام یک از این پنج ویژگی شخصیتی پرداخته ایم که پس …

بیشتر