خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

شما به کدام زبان عشق صحبت می کنید؟

زبان

جمله ای که معمولا زوج ها در مشاجرات به کار می برند این است: ما زبان همدیگر را نمی فهمیم. دلیلش این است که دوست داریم آن چه را که خودمان می خواهیم باشد نه آن چه دیگری می خواهد. مهمترین چیزها در زندگی عشق و درک متقابل است به …

بیشتر